Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046072000 Organometalik Kimya 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Metal-karbon bağlı bileşiklerinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erbil AĞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organometallics in Organic Synthesis, J.M.Swan and D.St. C. Black; Organometal. Chem. Syn., G. Agnes, G.P.Chiusoli and G. Cometti; Organometal. Chem. H.C. Brown, P.J.Geoghegan, J.T.Kurek and G.J. Lynch; Principles of Organometal. Chem., G.E.Coates, M.L.H. Gren, P. Powell and k.Wade; Organometaller Kimyası,(Çeviri Editörü; N. Karacan, P. Gürkan ve S.Özkar); Metal Complexes in Organic Chemistry, R.P. Houghton

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş,Organometalik Bileşiklerin Çeşitleri, Ligantların Sınıflandırılması, Organik Magnezyum Bileşikleri, Organik Lityum Bileşikleri, Organik Lityum Bileşikleriyle Metallendirme, Organik Sodyum Bileşikleri, Organik Silisyum, Germanyum, Kalay ve Kurşun Bileşikleri, Organo Geçiş Elementleri Bileşikleri, Organometalik Bileşiklerin Uygulamaları

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.