Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046082000 Kimyada Veri Analizi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrenci kimyada veri analizinin temel konularını öğrenmelidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kimyacılar için Pratik Hesap, Dr.Okyay Alpaut, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1984. [2] Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri, Prof. Dr. James Miller, Dr. Jane Miller, Çevirmen: Prof.Dr. A. Uyanık., 2004. [3] Kimyada Veri Analizi-Uygulamalı İstatistik, Mustafa Cebe, Nobel Akademik Yayıncılık, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, sayılar, genel matematik, sayısal hesaplama, denel bulguların sunulması, hataların sonuca etkisi, sonucun yorumu, veri değerlendirmesi, interpolasyon, ekstrapolasyon, doğrusal regresyon, korelasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Sayılar
3 Genel matematik
4 Sayısal hesaplama
5 Denel bulguların sunulması
6 Hataların sonuca etkisi
7 Sonucun yorumu
8 Veri değerlendirmesi
9 ARASINAV
10 Veri değerlendirmesi
11 İnterpolasyon
12 Ekstrapolasyon
13 Doğrusal regresyon,
14 Korelasyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206813 Öğrenci deneysel bulguların sunulmasını bilir
2 1209344 Öğrenci interpolasyon ve ekstrapolasyon nedir bilir
3 1209583 Öğrenci lineer regresyon ve korelasyon nedir bilir
4 1177497 Öğrenci hata, hata türleri ve hata hesaplarını bilir.
5 1181686 Öğrenci grafik çizerek eğim ve kesim değerlerini bulabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
2 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 3
4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3
5 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek