Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046092010 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Analitik ve preparatif amaçlarla kullanılan ayırma teknikleri ve onların kullanımları hakkında bilgi sahibi kılmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Bekir BATI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Separation Methods in Chemical Analysis, by James M. Miller, John Wiley and Sons, 1975; 2. Preconcentration of Trace Elements, by Yu. A. Zolotov and N.M.Kuz’min, Elsevier,1990; 3. Principals of Instrumental Analysis, by Skoog, Holler and Nieman, Turkish Translation Edts. Prof. Esma Kılıç, Prof. Fitnat Köseoğlu, Assoc. Prof. Hamza Yılmaz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ayırma ve kimyasal analizdeki önemi, ayırmanın teorisi, ayırma tekniklerinin sınıflandırılması, Çöktürme ile ayırmalar, Damıtma ile ayırmalar, Ekstraksiyonla ayırmalar, Kromatografi hakkında teorik bilgiler, Gaz ve sıvı kromatografi, İyon değişimi kromatografisi, Süperkritik akışkan kromatografisi ve ekstraksiyonu, Elektroforez, Dersin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayırma ve kimyasal analizdeki önemi
2 Ayırmanın teorisi, ayırma tekniklerinin sınıflandırılması
3 Çöktürme ile ayırmalar
4 Damıtma ile ayırmalar
5 Ekstraksiyonla ayırmalar
6 Kromatografi hakkında teorik bilgiler,
7 Kromatografi hakkında teorik bilgiler,
8 Gaz ve sıvı kromatografi
9 Arasınav
10 İyon değişimi kromatografisi
11 Süperkritik akışkan kromatografisi ve ekstraksiyonu
12 Elektroforez ile ayırmalar
13 Elektrolitik ayırmalar.
14 Dersin Değerlendirilmesi
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69066 1192758 Kimyasal analizde ve endüstride ayırmanın amacını ve önemini öğrenir.
69067 1199759 Belli analitler için ayırma tekniklerinden hangi/hangilerini kullanacağını bilir.
69068 1178557 Ayırma tekniklerini laboratuar ortamında uygulayabilir.
69069 1186011 Tez çalışmalarında uygun tekniği seçip, sonuçlarını değerlendirebilir.
69070 1194808 Ayırma teknikleri ile ilgili literatür çalışması yaparak, bu bilgilerini sunum halinde aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.