Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046102010 Kristal Kimyası* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çözücüler ve moleküller-arası etkileşimler dikkate alınarak Kristallendirme, sentezlenen bileşikleri kristallendirerek saflaştırma, krsital yapıların tayin metotlarını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. R., WEST,. ?Basic Solid State Chemistry? John Wiley&Sons, ltd, 1999, West Sussex , England. [2] Anorganik Kimya, Temel Kavramlar, H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Epsilon Yayıncılık, 4. Baskı, 2008. [3] Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, Chapman & Hall, 1991. [4] Inorganic Chemistry, J. E. Huheey, Harper & Row, 1987. [5] Anorganik Kimya, 5. Baskı, S. Özkar, Gazi Kitapevi, 2005. [6] İnorganik Kimya, G. L. Miessler, D. A. Tarr, Çev. N. Karacan, P. Gürkan, Palme Yayıncılık, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Bağlar, Moleküller-arası bağlar, Çözücüler, kristal yapılar, kristal sınıfları, simetri, toz-xray, tek kristal x-ray

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 30 1
42 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 15 15
24 Seminer 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılar, kristal ve camlar
2 Moleküller-arası etkileşimler,Kristallerdeki bağ kuvvetleri
3 Çözücüler, kristallendirme teknikleri
4 kristallerin fiziksel özellikleri
5 Kristaller ve sensörler
6 kristal yapı belirleme teknikleri
7 Krsital morfoloji Kristal sınıfları
8 Simetri işlemleri, simetri elementleri
9 Arasınav
10 Bravais Hücreleri
11 Simetri elementlerinin birleşimi
12 Uzay grupları, Miller indisleri
13 X-ray eldesi
14 Toz X-ray ve Tek kristal X-ray den kristal yapı tayini
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238627 Kristal yapıları tanımlar
2 1238625 Sentezlediği maddeleri kristallendirebilir
3 1238626 Moleküllerarası etkileşimleri bilir
4 1238628 Kristal haldeki malzemeleri karekterize edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 2 2 1 2 1 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek