Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ611 İleri Biyokimya 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Biyokimyadaki bazı ileri düzeydeki konuların öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ, Doç. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Tınkılıç, N., “İleri Biyokimya Ders Notları”, 2012 , Samsun. [2] Nelson, D.L., Cox, M.M., “Lehninger Biyokimyanın Temel İlkeleri”, Çev. Ed. Kılıç, Nedret, Palme Yayıncılık, 2005, Ankara. [3] Keha, E., Küfrevioğlu, Ö.İ., “Biyokimya”, Aktif Yayınevi, 2005, Erzurum. [4] Montgomery, R., Conway, T. W., Spector, A., Çeviri Editörü: Altan, N., “Biyokimya”, palme Yayıncılık, Ankara, 2000. [5] Murray, R.K., Granner, D. K., Mayes.,P. A., Podwell, V. W., Çeviri: Dikmen N., Özgönen, T.,”Harper’in Biyokimyası”, Barış Kitapevi,İstanbul, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 25 3 75
10 Tartışma 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karbohidratl Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
2 Karbohidratl Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
3 Lipid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
4 Lipid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
5 Amino Asit Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
6 Amino Asit Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
7 Nükleotid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
8 Nükleotid Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
9 Arasınav 2
10 DNA’nın Kendini Eşlemesi ve Yazımı 3 İleri Biyokimya.docx
11 DNA’nın Kendini Eşlemesi ve Yazımı 3 İleri Biyokimya.docx
12 Genetik Şifrenin Açıklanması ve Protein Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
13 Genetik Şifrenin Açıklanması ve Protein Biyosentezi 3 İleri Biyokimya.docx
14 Genetik Kod 3 İleri Biyokimya.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240406 Karbohidrat biyosentezi, Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod
2 1171901 Karbohidrat biyosentezi, Karbonhidratların biyosentezi, Lipidlerin biyosentezi, Aminoasitlerin biyosentezi, Nükleotidlerin biyosentezi, DNA’ nın kendini eşlemesi ve yazımı, Genetik şifrenin açıklanması ve protein biyosentezi, Genetik kod

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek