Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046122012 Organik Boyar Maddeler* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Boyarmadde, Boya, Pigment Kimyası’ndaki temel kavramları vermek, renk ve renk ölçümleri hakkında, tekstil elyafı hakkında bilgiler vermek, renklendiricileri değişik açıdan sınıflandırmak ve kullanım yerleri gibi bilgileri düzenli bir şekilde anlatmak, sağlık üzerine olabilecek etkilerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başer İ, İnanıcı Y. Boyarmadde Kimyası, Marmara Üniversitesi Yayınları 482, 1990 Özcan Y. Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul, 1984 Zollinger H. Colour Chemistry, 2003 Bechtold T, Mussak R. Handbook of Natural Colorants, UK, 2009 Gregory P. High-Technology Applications of Organic Colorants, New York and London Christie R.M. Color Chemistry, UK, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Boyarmadde, renk ile ilgili genel kavramlar, tekstil lifleri yapıları ve boyarmadde ile etkileşimleri, boyarmaddelerin çeşitli şekilde sınıflandırılmaları, renklendiricilerin ileri teknolojik ürünlerde kullanımları, doğal renklendiriciler, boyarmaddelerin insan sağlığı üzerine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
24 Seminer 2 10 20
27 Makale Yazma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Bilgiler
2 Renklilik ve Renk Kuramları
3 Renk Analizleri ve Renklerin Ölçülmesi
4 Tekstil Elyafı
5 Renk Haslıkları
6 Boyarmaddelerin Sınıflandırılması
7 Bazı Önemli Boyarmadde Sınıfları
8 Genel Tekrar
9 ARASINAV
10 Renklendiricilerin Yüksek Teknolojide Kullanımları
11 Doğal Renklendiriciler
12 Boyarmaddelerin Sağlık Üzerine Etkileri
13 Boyarmaddelerin Çevre Üzerine Etkileri, Kimyasal Kanunları ve Düzenlemeler
14 Genel Tekrar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197955 Boyarmadde Kimyası’nda geçen boyarmadde, pigment ve boya gibi genel kavramları bilir ve tanımlar.
2 1199157 Öğrenci doğal, yapay ve yarı yapay tekstil liflerinin kimyasal yapılarını ve renklendirici türleriyle nasıl etkileşebileceğini bilir ve yorumlar.
3 1199293 Öğrenci boyarmaddeleri kimyasal yapılarına, kullanımlarına ve çözünürlüklerine göre sınıflandırmayı bilir ve yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.