Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği, Aktiflik, Aktiflik katsayısı, Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması,Gaz-buhar karışımları, Kimyasal reaksiyonlar, İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge, Soğutma çevrimleri, Proseslerin termodinamik özellikleri konularının örneklerle öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayşen Ağar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu [1] Atkins, Fizikokimya, Birinci baskı, Çeviri editörleri: Prof.Dr. Salih Yıldız, Prof.Dr. Hazma Yılmaz, Prof.Dr. Esma Kılıç , 2001 [2] Alberty, Physical Chemistry, Yedinci Baskı, 1987

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği, Aktiflik, Aktiflik katsayısı, Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması,Gaz-buhar karışımları, Kimyasal reaksiyonlar, İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge, Soğutma çevrimleri, Proseslerin termodinamik özellikleri konularının örneklerle öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 100 100 1
2 Final Sınavı 100 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeal gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
2 Gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
3 Aktiflik, Aktiflik katsayısı
4 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
5 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
6 Gaz-buhar karışımları
7 Kimyasal reaksiyonlar
8 İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge
9 Ara Sınav
10 Güç çevrimleri
11 Soğutma çevrimleri
12 Soğutma çevrimleri
13 Proseslerin termodinamik özellikleri
14 Proseslerin termodinamik özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247603 İdeal-gerçek gaz ve sıvı karışımlarının termodinamiği
2 1247604 Aktiflik, Aktiflik katsayısı,
3 1247605 Termodinamik büyüklüklerin ve sistem özelliklerinin hesaplanması
4 1247606 Gaz-buhar Karışımları, Kimyasal reaksiyonlar
5 1247607 İdeal ve gerçek karışımlarda kimyasal denge,
6 1247608 Soğutma çevrimleri,
7 1247609 Proseslerin termodinamik özellikleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3
3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5
6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
7 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek