Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Laboratuvarda yer alan cihazlardan veri aktarımı, sinyal kazanımı ve sensörler hakkında bilgi edinmek, basit analiz cihazları yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, ISBN: 975-11-0873-X [2] Enstrümental Analiz İlkeleri, ISBN:975-556-041-6

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektronik bileşenler, signal düzenleyiciler, voltaj izleyiciler, potensiyometre, konduktometre,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 4 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
35 Quiz 2 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1
42 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 6 20 120
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
24 Seminer 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metaller, yarı iletkenler ve yalıtkanlar
2 Dirençler, kondansatörler, bobinler ve transformatörler
3 Diyotlar, transistörler, alan etkili transistörler ve çalışma mekanizmaları
4 Ortak emitörlü, bazlı ve kollektörlü devreler
5 Ayarlanabilir simetrik güç kaynakları tasarımı
6 İşlemsel yükselteçler, ters çeviren veya çevirmeyen girişler
7 İşlemsel yükselteçlerle toplama
8 İşlemsel yükselteçlerle fark, türev ve integral alma alma
9 Ara sınav
10 Floating ve Grounded sinyaller için bağlama şekilleri, Voltaj izleyici devreleri.
11 Direnç ve iletkenlik ölçümleri
12 Kendi pH metreni kendin yap
13 Basit voltametri devresi
14 RC osilatörler ve İletkenlik ölçüm sistemi tasarımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223423 Analiz cihazlarını tanır
2 1188974 Elektronik devre tasarımı yapabilir.
3 1184747 Sensörlerden sinyal kazanımı yapabilir.
4 1201286 Potansiyometrik, konduktometrik ve voltametrik sistem tasarımı yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 5 5 3 3 3 5 5 4 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek