Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ616 Kuantum Kimyası 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste, kuantum kimyasının temel kavram ve ilkelerini tartışacaktır. Öğrenciler, çok atomlu sistemler için, moleküller orbital yaklaşımlarını, yarı-deneysel ve ab initio tekniklerini öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mrtin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU, ''Kuantum Kimyası'', Nobel Yayınları, 2012 [2] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, ''Kuantum Kimyası ve Fiziğinde Problemler ve Çözümleri'', Nobel Yayınları, 2012 [3] Prof. Dr. Mustafa Cebe, ''Kuantum Kimyası'', Dora Yayıncıluk, 2012 [4] Cemil Şenvar, “Atom, Molekül ve Çekirdek”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982. [5] John R. Taylor, Chris Zafaritos,( Çeviri editörü; Bekir Karaoğlu),” Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik”, ARTe Güven Yayınları, İstanbul, 1996. [6] Bekir Karaoğlu,"Kuantum Mekaniğine Giriş", 5. Basımı, Seyir Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içerdiği konular: kuantum mekaniğinin postulatları; harmonik/anharmonik osilatör ve hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin çözümü; iki atomlu moleküllerin titreşim, dönme ve elektronik spektrumları; manyetik alan etkisi, spin-orbit kupulaji, terim-sembolleri, seçim kuralları; çok atomlu sistemler için moleküler orbital yaklaşımı; yarı-deneysel ve ab initio metodları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğinin postulatları
2 Schrödinger denkleminin harmonik ve anharmonik osilator için çzümü
3 İki atomlu sistemlerin titreşim spektrumları
4 İki atomlu sistemlerin dönme spektrumları
5 Schrödinger denkleminin hidrojen atomu için çözümü
6 Elektronik geçişler
7 Manyetik alan etkisi, spin-orbit kupulaji, terim sembolleri ve seçim kuralları
8 Çok atomlu sistemler için LCAO-moleküler orbital teorisi
9 Arasınav
10 Yarı-deneysel yöntemler
11 Hückel ve genişletilmiş Hückel yöntemi
12 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi
13 Ab-initio methodları
14 Ab-initio methodları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438709 Çok elektronlu sistemler için moleküler orbital teorisinin tanıtılması
2 1439135 Yarı-deneysel ve ab-initio yöntemlerinin tanıtılması
3 1439194 Dönme –titreşim ve elektronik spektrumların analiz edilmesi
4 1439821 Spin-orbit kuplaji and terim sembolleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek