Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046162000 Kuantum Kimyası 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu derste, kuantum kimyasının temel kavram ve ilkelerini tartışacaktır. Öğrenciler, çok atomlu sistemler için, moleküller orbital yaklaşımlarını, yarı-deneysel ve ab initio tekniklerini öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mrtin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU, ''Kuantum Kimyası'', Nobel Yayınları, 2012 [2] Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, ''Kuantum Kimyası ve Fiziğinde Problemler ve Çözümleri'', Nobel Yayınları, 2012 [3] Prof. Dr. Mustafa Cebe, ''Kuantum Kimyası'', Dora Yayıncıluk, 2012 [4] Cemil Şenvar, “Atom, Molekül ve Çekirdek”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982. [5] John R. Taylor, Chris Zafaritos,( Çeviri editörü; Bekir Karaoğlu),” Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik”, ARTe Güven Yayınları, İstanbul, 1996. [6] Bekir Karaoğlu,"Kuantum Mekaniğine Giriş", 5. Basımı, Seyir Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içerdiği konular: kuantum mekaniğinin postulatları; harmonik/anharmonik osilatör ve hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin çözümü; iki atomlu moleküllerin titreşim, dönme ve elektronik spektrumları; manyetik alan etkisi, spin-orbit kupulaji, terim-sembolleri, seçim kuralları; çok atomlu sistemler için moleküler orbital yaklaşımı; yarı-deneysel ve ab initio metodları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum mekaniğinin postulatları
2 Schrödinger denkleminin harmonik ve anharmonik osilator için çzümü
3 İki atomlu sistemlerin titreşim spektrumları
4 İki atomlu sistemlerin dönme spektrumları
5 Schrödinger denkleminin hidrojen atomu için çözümü
6 Elektronik geçişler
7 Manyetik alan etkisi, spin-orbit kupulaji, terim sembolleri ve seçim kuralları
8 Çok atomlu sistemler için LCAO-moleküler orbital teorisi
9 Arasınav
10 Yarı-deneysel yöntemler
11 Hückel ve genişletilmiş Hückel yöntemi
12 Delokalizasyon enerjisi ve bağ mertebesi
13 Ab-initio methodları
14 Ab-initio methodları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212918 Çok elektronlu sistemler için moleküler orbital teorisinin tanıtılması
2 1213374 Yarı-deneysel ve ab-initio yöntemlerinin tanıtılması
3 1213434 Dönme –titreşim ve elektronik spektrumların analiz edilmesi
4 1214132 Spin-orbit kuplaji and terim sembolleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.