Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046182000 İleri Koordinasyon Kimyası 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Koordinasyon bileşiklerinin yapıları, özellikleri, sentezi ve reaksiyonları hakkında ayrıntılı bilgilerin edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- H. Ölmez, V. T. Yılmaz, Anorganik Kimya, 5. Baskı, MKM Yayınları, 2010. 2- W. W. Porterfield, Inorganic Chemistry, Addison-Wesley Publishing Company, 1984. 3- J. E. Huheey, Inorganic Chemistry, Harper and Row Publishers, 1987. 4- D. F. Shriver, P. W. Atkins. C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dalga fonksiyonları, koordinasyon bileşiklerinin yapıları, koordinatif bağ teorileri, değerlik bağı teorisi (DBT), kristal alan teorisi (KAT), Jahn-Teller etkisi, molekül orbitalleri teorisi (MOT), ligant alan teorisi (LAT), koordinasyon bileşiklerinin özellikleri, çeşitli koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dalga fonksiyonları
2 Koordinasyon bileşiklerinin yapıları
3 Koordinatif bağ teorileri, değerlik bağı teorisi (DBT)
4 Kristal alan teorisi (KAT)
5 Kristal alan teorisi (KAT)
6 Jahn-Teller etkisi
7 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
8 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
9 Arasınav
10 Molekül orbitalleri teorisi (MOT)
11 Ligant alan teorisi (LAT)
12 Ligant alan teorisi (LAT)
13 Koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması
14 Koordinasyon bileşiklerinin sentezi, spektroskopik, manyetik ve termik özelliklerinin araştırılması
15 Yarıyılsonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122521 1197340 Koordinasyon bileşiklerini ve genel özelliklerini bilir
122522 1203198 Değerlik Bağ Teorisinin esasını bilir
122523 1204178 Kristal Alan Teorisinin esasını bilir
122524 1193741 Molekül Orbitalleri Teorisinin esasını bilir
122525 1179313 Ligant Alan Teorisinin esasını bilir
122551 1187821 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik ve manyetik özelliklerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.