Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046202010 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerinin araştırma tekniklerini ve tez yazımını öğrenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kazım Özdemir, “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri” , Kaan Kitabevi Yayınları, Eskişehir, 2003. [2] Ender Erdik, " Kimya Bilimleri Kaynakları ", Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel yöntem, bilimsel araştırma teknikleri, kimya bilimleri kaynakları ve araştırması, kitaplık ve yararlanma, yazım (imla) kuralları, tez yazımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
24 Seminer 2 10 20
27 Makale Yazma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve bilimsel yöntem
2 Bilimsel araştırma teknikleri
3 Bilimsel araştırma teknikleri
4 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
5 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
6 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
7 Kitaplık ve yararlanma
8 Kitaplık ve yararlanma
9 ARASINAV
10 Yazım (imla) kuralları
11 Yazım (imla) kuralları
12 Tez yazımı
13 Tez yazımı
14 Tez yazımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129800 1209747 Öğrenci bilim ve bilimsel yöntem nedir bilir.
129801 1210459 Öğrenci bilimsel araştırma tekniklerini sınıflandırabilir.
129802 1211921 Öğrenci kimya bilimleri kaynakları ve araştırması hakkında bilgi sahibi olur.
129803 1215965 Öğrenci tez yazımı için gerekli yazım kurallarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.