Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046232000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Adsorpsiyon ve adsorpsiyon izotermlerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Beytullah AFŞİN, Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. P.W. Atkins, Physical Chemistry, 6th ed., Oxford University. Press, Oxford, 1998; 4. K.J. Laidler, J.H Meiser, Physical Chemistry, Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., 1982

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katı yüzeylerde adsorpsiyon: moleküllerin katı yüzeyler üzerinde adsorpsiyonu, adsorpsiyon izotermleri, yüzey alanı ve gözeneklilik, metalik yapılar ve bağlanma: metalik yüzeylerin yapıları, metal yüzeyleri üzerinde adsorbe olmuş moleküller, potansiyel enerji eğrileri, metaller üzerinde kemisorpsiyon olayının kimyası: kemisorpsiyonun kantitatif yönden incelenmes, oksit yüzeyleri üzerinde kemisorpsiyon: katıların elektriksel iletkenliği, katıların band teorisi, yarı-iletken oksitler ve yalıtkanlar üzerinde adsorpsiyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adsorpsiyon: Adsorpsiyon olgusuna ilişkin bazı kavramlar, Fiziksel adsorpsiyon ve kimyasal adsorpsiyon tanımları ve aralarındaki farklar, Adsorpsiyon termodinamiği
2 Adsorplanan madde ve adsorplayıcı katılar
3 Katı yüzeylerde adsorpsiyon: moleküllerin katı yüzeyler üzerinde adsorpsiyonu
4 Adsorpsiyon ısısı ve adsorpsiyon izotermleri
5 Yüzey alanı ve gözeneklilik
6 Adsorpsiyon denklemleri
7 Metalik yapılar ve bağlanma: metalik yüzeylerin yapıları,
8 Metaller Üzerinde Kemisorpsiyon: metaller üzerinde adsorbe olmuş moleküller
9 ARASINAV
10 Adsorpsiyon için potansiyel enerji eğrileri, metaller üzerinde kemisorpsiyon olayının kimyası
11 Kemisorpsiyonun kantitatif yönden incelenmesi
12 Oksit yüzeyleri üzerinde adsorpsiyon: Katıların elektriksel iletkenliği, Katıların band teorisi
13 Yarıiletken oksitler ve yalıtkan oksitler üzerinde adsorpsiyon
14 Yüzey olaylarının hızları: Adsorpsiyon hızı, desorpsiyon hızı ve yüzeylerdeki hareketlilik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279540 Öğrenciler adsorpsiyon ile ilgili kavramları ve adsorpsiyon türlerini bilir.
2 1279541 Adsorpsiyon türlerinin özellikleri hakkında bilgi verebilir.
3 1279542 Adsorpsiyon izotermleri ve adsorpsiyon denklemleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1279543 Adsorpsiyon ile ilgili verileri kullanarak termodinamik nicelikleri hesaplayabilir ve sonucu yorumlayabilir.
5 1279544 Metal yüzeyleri üzerindeki adsorpsiyon hakkında bilgi sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.