Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046272010 Organik Tep.Çözücü Etkileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin çözücü-çözünen etkileşimlerini, UV-Vis., IR ve NMR spektrumlarına etkilerini anlamalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil KÜTÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Solvent and Solvent Efects in Organic Chemistry, Chrisian Reichardt, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çözünen-Çözücü Etkileşimleri, Çözücülerin Sınıflandırılması, Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri, Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri, Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri, Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözünen-Çözücü Etkileşimleri çözücü etkileri (1).pdf
2 Çözünen-Çözücü Etkileşimleri çözücü etkileri (1).pdf
3 Çözücülerin Sınıflandırılması çözücü etkileri (1).pdf
4 Çözücülerin Sınıflandırılması çözücü etkileri (1).pdf
5 Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
6 Homojen Kimyasal Dengenin Durumu Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
7 Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
8 Homojen Kimyasal Reaksiyonların Hızı Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
9 ARASINAV
10 Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
11 Organik Bileşiklerin Absorpsiyon Spektrası Üzerine Çözücü Etkileri çözücü etkileri (1).pdf
12 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
13 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
14 Çözücü Polaritesinin Empirik Parametreleri. çözücü etkileri (1).pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165309 Öğrenciler çözücü-çözünen etkileşimlerini bilir.
2 1166375 Öğrenciler Çözücünün UV-Vis. spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
3 1177929 Öğrenciler çözücünün IR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
4 1156015 Öğrenciler 1H-NMR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.
5 1166626 Öğrenicler 13C-NMR spektroskopisi üzerine etkisini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
2 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3
3 4 4 4 3 3 5 3 4 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek