Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Anorganik sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri tanımlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Basolo and R. G. Pearson, Mechanism of Inorganic Reactions, Wiley, 1958; R.A. Henderson, The mechanisms of Reactions at Transition Metal Sites, Oxford, 19; R.B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, Oxford, 1998.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Elektron transfer tepkimeleri (Dış küre, İç küre, yükseltgen katılma tepkimeleri), Yer değiştirme tepkimeleri ( kare piramit, octahedral kompleksler, solvaliz, hidroliz), koordine ligantların tepkimeleri (metal iyonunun polarizasyonu, ligantların hidrolizi, makrosiklik ligantların etkisi), Fotokimyasal tepkimeler (ani ve gecikmiş tepkimeler ve yük transfer tepkimeleri), Kompleksleşme kinetikleri (iç dönüşüm tepkimeleri, termik bozunma tepkimeleri).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 3 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 3 15
21 Rapor Sunma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anorganik Reaksiyon mekanizmalarına giriş.Genel bilgiler, Kimyasal Kinetik, Reaksiyon Hızı.
2 Reaksiyon mekanizmaları ve sınıflandırma.Yer değiştirme reaksiyonları
3 Düzgün Dörtyüzlü Bileşiklerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Kare Düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
4 Düzgün Dörtyüzlü Bileşiklerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Kare Düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
5 Düzgün Sekizyüzlü Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
6 Düzgün Sekizyüzlü Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
7 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler
8 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler
9 Ara sınav
10 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları.İç küre mekanizması. Dış küre mekanizması
11 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları.İç küre mekanizması. Dış küre mekanizması
12 Katılma-Ayrılma reaksiyonları.Nükleofilik katılma. Yükseltgen katılma
13 Katılma-Ayrılma reaksiyonları.Nükleofilik katılma. Yükseltgen katılma
14 İndirgen Ayrılma.Araya girme reaksiyonları. Kalıp reaksiyonları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1113798 Anorganik Reaksiyon mekanizmaları konusunda geniş, ayrıntılı ve temel bilgi sahibi olur.
2 1113799 Reaksiyon mekanizmalarının sınıflandırmasını bilir.
3 1113800 Kare düzlem, düzgün dört yüzlü ve oktahedral komplekslerde yer değiştirme reaksiyonlarının mekanizmasını bilir
4 1113801 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler bilir
5 1113802 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonlarının iç ve dış kürelerdeki yürüyüşünü bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.