Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046312012 Fiziksel Organik Kimya I* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yapı mekanizma ve reaktivite konusunda ileri bilgiler verme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Hasan YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. R.A. Y. Jones Physical and mechanistic organic chemistry Cambridge Un. Pres London, 2. Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes John Wiley & Sons Newyork

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapı ve mekanizma, Kinetik çalışmalar, Lineer Gibbs Enerji ilişkileri, Asit ve Bazlar, Reaksiyon ortamları, Alifatik nükleofilik sübstitüsyon, Eliminasyon reaksiyonları, C=C çifte bağına katılma, Karboksilik esterlerin hidrolizi, Aromatik nükleofilik sübstitüsyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı ve mekanizma,
2 Reaktif ara ürünler, sterokimyasal korelasyon
3 Kinetik çalışmalar; Hız eşitlikleri
4 Kinetik izotop etki
5 Lineer Gibbs Enerji ilişkileri; Hammett Eşitliği, Sigma ve Rho değerlerinin anlamı
6 Lineer olmayan Hammett grafikleri; mekanistik değişim, doğrusal konjugasyon
7 indüktif ve mezomerik etkiler, sterik etki
8 Lineer Gibbs Enerji ilişkileri ve geçiş durumu çalışmalarıReaktivite -Seçicilik ilişkisi
9 Arasınav
10 Asit ve Bazlar; asit ve baz kataliz, asit fonksiyonları
11 Reaksiyon ortamları; Solvasyon,
12 Reaksiyon mekanizmasına çözücü etkisi, Çözücü kinetik izotop etki,
13 nükleofilik sübstitüsyon tepkimeleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205900 Yapı ve reaktivite arasındaki ilişkiyi kavrar
2 1205934 Organik reaksiyonların kinetiği hakkında bilgi sahibi olur
3 1205956 Lineer Gibbs serbest enerji eşitliklerini tanımlayabilir
4 1205957 Asidik ve bazik reaksiyon ortamlarının reaksiyon mekanizması ve ilerleyişi üzerine etkisini yorumlayabilir.
5 1294600 Karboksilik estrelerin hidrolizi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek