Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046362000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Windows tabanlı işletim sisteminin temel ve ileri uygulamaları, güvenlik programları uygulamaları, ağırlıklı olarak bir kelime işlemci programının (MS Word 2007) gündelik ve tez çalışmalarında gerektiği şekilde ileri kullanımının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Uyanık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci için bir bilgisayar olması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ahmet Uyanık’ın Kişisel Bilgisayar I Ders notları. 2- Windows işletim sistemleri ve Ms Word 2007 ile ilgili herhangi bir kaynak.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Windows işletim sistemi, güvenlik uygulamaları ve MsWord 2007 kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Bilgisayarların güncel donanım ve yazılımları hakkında kısa bilgi, fare ve klavyenin detaylı kullanımı, Windows işletim programının tanıtımı,
2 2. Windows tabanlı işletim programının genel öğeleri, özellikleri, ayarları ve güncel kullanımı,
3 3. Adresleme sisteminin öğretilmesi, dosyalama ve arşivleme mantığı, dosya bulma, taşıma ve CD, DVD ve disket kopyalama,
4 4. Güncel bir kelime işlemci programının (MS Word 2007) genel özelliklerinin ve menülerinin tanıtımı ve uygulamalı kullanımı,
5 5. Basit bir dilekçe, özgeçmiş ve bölüm içi yazışma belgesinin yazdırılması ve biçimlendirilmesi,
6 6. MS Word 2007 programının günlük kullanımda sıkça kullanılan diğer gelişmiş özelliklerini yansıtan belgelerin kolaydan zora doğru yazdırılması (I),
7 7. MS Word 2007 programının günlük kullanımda sıkça kullanılan diğer gelişmiş özelliklerini yansıtan belgelerin kolaydan zora doğru yazdırılması (II),
8 8. MS Word 2007 programının günlük kullanımda sıkça kullanılan diğer gelişmiş özelliklerini yansıtan belgelerin kolaydan zora doğru yazdırılması (III),
9 9. ARASINAV
10 10. MS Word 2007 programında tabloların tasarlanması, oluşturulması ve gerektiğinde değiştirilmesinin uygulamalı örnekler ile yapılması,
11 11. MS Word 2007 programının gelişmiş çizim özelliklerinin bilimsel tez ve makalelerde kullanılacak şekilde uygulamalı olarak öğretilmesi (I),
12 12. MS Word 2007 programının gelişmiş çizim özelliklerinin bilimsel tez ve makalelerde kullanılacak şekilde uygulamalı olarak öğretilmesi (II),
13 13. MS Word 2007 programının özelliklerinin değiştirilmesi için seçenekler menüsünün kullanılması ve makro kaydedilmesi uygulamaları,
14 14. Bir kimya kitabından alınan kompleks yazım teknik ve özellikleri içeren bir sayfanın taklit edilmesi ve öğrenilen bilgilerin denetlenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90077 1185115 1. Bilgisayarların güncel donanım ve yazılımları hakkında kısa bilgi, fare ve klavyenin detaylı kullanımı, Windows işletim programının tanıtımı konularını bilir, Windows tabanlı işletim programının genel öğeleri, özellikleri, ayarları ve güncel kullanımını bilir,
90078 1166595 2. Adresleme sisteminin öğretilmesi, dosyalama ve arşivleme mantığı, dosya bulma, taşıma ve CD, DVD ve disket kopyalamayı bilir, Güncel bir kelime işlemci programının (MS Word 2007) genel özelliklerinin ve menülerinin tanıtımı ve uygulamalı kullanımını bilir,
90079 1167123 3. Basit bir dilekçe, özgeçmiş ve bölüm içi yazışma belgesinin yazdırılması ve biçimlendirilmesini bilir ve uygular, MS Word 2007 programının günlük kullanımda sıkça kullanılan diğer gelişmiş özelliklerini yansıtan belgelerin kolaydan zora doğru yazdırılmasını bilir (I, II, III),
90080 1168999 4. MS Word 2007 programında tabloların tasarlanması, oluşturulması ve gerektiğinde değiştirilmesinin uygulamalı örnekler ile yapılmasını bilir,
90081 1175504 5. MS Word 2007 programının gelişmiş çizim özelliklerinin bilimsel tez ve makalelerde kullanılacak şekilde uygulamalı olarak bilir (I, II, III),
90093 1190894 6. MS Word 2007 programının özelliklerinin değiştirilmesi için seçenekler menüsünün kullanılması ve makro kaydedilmesi uygulamalarını bilir, Bir kimya kitabından alınan kompleks yazım teknik ve özellikleri içeren bir sayfanın taklit edilmesi ve öğrenilen bilgilerin denetlenmesini bilir ve uygular,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.