Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046372011 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kimyacılara hesaplama yapmak, tablo ve grafiklerini çizmek için bir tablo işlem programını (MS EXcel 2007) detaylı bir şekilde öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Uyanık

Ön Koşul Dersleri

Her öğrenciye bir bilgisayar olmalı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ahmet Uyanık’ın Kişisel Bilgisayar II Ders notları. 2- Windows işletim sistemleri ve Ms Excel 2007 ile ilgili herhangi bir kaynak.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

MS Excel 2007 kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MS Excel 2007 'nin genel tanıtımı.
2 MS Excel 2007'nin komutları ve özellikleri.
3 MS Excel 2007 ile hesaplama mantığı ve yöntemleri
4 MS Excel 2007 ile her türlü tabloların çizilmesi ve biçimlendirilmesi.
5 MS Excel 2007 ile her türlü grafiğin çizilmesi ve biçimlendirilmesi.
6 MS Excel 2007 ile üstüste grafiklerin çizilmesi ve biçimlendirilmesi.
7 MS Excel 2007 uygulamaları
8 MS Excel 2007 uygulamaları
9 ARASINAV
10 MS Excel 2007'nin kimya uygulamaları.
11 MS Excel 2007'nin kimya uygulamaları.
12 MS Excel 2007'nin kimya uygulamaları.
13 MS Excel 2007'nin kimya uygulamaları.
14 MS Excel 2007'nin kimya uygulamaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116519 1194212 1. MS Excel programının tanıtımı ve kabiliyetlerini bilir ve uygular.
116520 1196190 MS Excel ile günlük ve kimyasal hesaplamaların yapılma yöntemlerini bilir ve uygular.
116521 1202073 Kimyacıya günlük hayatta ve çalışmaları sırasında gerekli olan her türlü hesabın nasıl yapılacağını biir ve her türlü grafiğin nasıl çizileceğini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.