Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Atomik spektroskopiyi kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Cesur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları Prof. Dr. Hasan Cesur

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomik absorpsiyon spektrometrisinin gelişimi, Atomik absorpsiyonun prensipleri, Spektrometreler, Işık kaynakları, Atomlaştırıcılar ve atomlaştırma teknikleri, Alevli atomlaştırma, Elektrotermal atomlaştırma, Örnek toplama ve koruma, Örnek hazırlama yöntemleri, Su bazlı örnekler için yöntemler, Sıvı atıklar, Katı atıklar, Sediment ve toprak için yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik absorpsiyon spektrometrisinin gelişimi,
2 Atomik absorpsiyonun prensipleri,
3 Spektrometreler,
4 Işık kaynakları,
5 Atomlaştırıcılar ve atomlaştırma teknikleri,
6 Alevli atomlaştırma,
7 Elektrotermal atomlaştırma,
8 Örnek toplama ve koruma,
9 Örnek hazırlama yöntemleri, Su bazlı örnekler için yöntemler, Sıvı atıklar, Katı atıklar, Sediment ve toprak için yöntemler
10 Ara sınav
11 Su bazlı örnekler için yöntemler,
12 Sıvı atıklar,
13 Katı atıklar,
14 Sediment ve toprak için yöntemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162490 Atomik Absorpsiyon spektroskopisini bilir
2 1180178 FAAS ile analiz yapar
3 1144424 FAAS cihazını çalıştırır
4 1148977 FAAS de metal analizleri yapar
5 1165106 AAS de girişimleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1
5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek