Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046442010 Kapiler Elektroforez* 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bir ayırma tekniği olan kapiler elektroforez konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, yöntemin kuramını öğrenilmesi ve uygulayabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. A. Nur ONAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ayırma teknikleri konusunda bilgilenmek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Enstrümental Analiz İlkeleri, Skoog, Holler, Nieman, Bilim Yayıncılık, Ankara, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz. [2] Handbook of Capillary Electrophoresis James Landers, CRC press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi, elektroosmotik akış, elektroforetik sürecin tanımı, kapiler kuşak elektroforez, analit mobilitesi, kapiler özellikleri, hazırlanması, koşullandırılması, ayırmada göz önüne alınan parametreler, tampon çözeltilerin seçimi, kapiler elektroforez türleri, miseller elektrokinetik kromatografi, yöntem geliştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 4 56
24 Seminer 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi
2 Kapiler elektroforezin genel prensipleri
3 Elektroforetik sürecin tanımı
4 Elektroosmotik akış, elektroosmotik akım profili
5 Ayırmaya etki eden faktörler
6 İyon mobilitesi, çözelti pH'ı
7 İyonik kuvvet, elektrolit ilave maddeleri
8 Voltaj kaynağı, alan şiddeti, elektroforetik mobilite elektrolit konduktivitesi, elektrodlar
9 ARASINAV
10 Kapiler kolonlar : Kolon iç yüzeyi kaplama yöntemleri.
11 Ayırma parametreleri: göç zamanı, zon genişlemeleri, teorik plato sayısı, resolusyon
12 Enjeksiyon yöntemleri; hidrodinamik enjeksiyon, elektrokinetik enjeksiyon, örnek matriks etkisi
13 Deteksiyon yöntemleri: UV, floresan, mass, dolaylı deteksiyon
14 CE ile kantitatatif analiz yöntemleri. Kapiler zon elektroforez. Misel elektrokinetik kromatografisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204334 Elektroforezin pirensiplerini öğrenir.
2 1186065 Öğrenci kapiler elektroforetik analitik yöntem geliştirme yeteneğini kazanır.
3 1196127 Öğrenci ayırma tekniklerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4
2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek