Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046512010 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Teknolojik uygulamaları bulunan tersinir renk değişim olayları ve mekanizmaları konusunda detaylı bilgi edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr: Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders Notları [2] Peter Bamfield, Chromic Phenomena: The Technological Applications of Colour Chemistry, The Royal Society of Chemistry, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromik Olaylar ve Renk Kimyasının Teknolojik Uygulamaları; Tersinir Renk Değişimini Kapsayan Olaylar; Fotokromizm, Spirobenzoprenler, Spironaftooksoazinler, Benzo ve Naftopranlar; Fulgitler, Diariletenler, Bazı fotokromik Sistemler, Fotokromik Maddelerin Uygulamaları; Termokromizm, Organik ve Organometalik Termokromik Maddeler; Tersinir Termokromik Organik Sistemler, Moleküller Düzenlenmeler; Steroizomerizm, Makromoleküler Sistemler; Tersinir Dolaylı Termokromik Sistemler, Termokromik Maddelerin Uygulamaları; Kompozit Termokromik Pigmentler; İyonokromik Maddeler, İyonokromizimin Uygulamaları; Solvatokromizim, Çözücü Polaritesi ve Solvatokromik Kaymalar, Solvatokromizimin Uygulamaları; Anorganik Pigmentler; Özel Etkili Pigmentler; Non-lineer Optik Maddeler, Optik Veri Depolama; Biyolüminesans Gösteren Sistemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tersinir renk değişim olayları
2 Fotokromizim, fotokromik sistemler
3 Fotokromik maddelerin uygulamaları
4 Termokromizim
5 Organik ve organometalik termokromik maddeler
6 Termokromik maddelerin uygulamaları
7 Solvatokromizim
8 Çözücü polaritesi ve solvatokromik kaymalar, solvatokromizimin uygulamaları
9 Arasınav
10 İyonokromizim, iyonokromizimin uygulamaları
11 Mekanokromizim ve mekonokromik metal kompleksleri
12 Kromotropik acesülfam-metal kompleksleri
13 Non-lineer optik maddeler ve optik veri depolama
14 Biyolüminesans gösteren sistemler
15 Yarıyıısonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122424 1169609 Tersinir renk değişim olaylarını tanımlar
122425 1182569 Fotokromizim, termokromizim, solvatokromizim, mekanokromizim ve iyonokromizimin esasını bilir
122426 1172322 Anorganik bileşiklerde gözlenen tersinir renk değişim mekanizmalarını bilir
122427 1177439 Organik bileşiklerde gözlenen tersinir renk değişim mekanizmalarını bilir
122428 1189538 Tersinir renk değişim mekanizmalarının aydınlatılmasında kullanılan metotları bilir
122433 1175260 Tersinir renk değişim olaylarının teknolojik uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.