Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Katalizin tanımını, temel kavramlarını, katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını, katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özelliklerini öğretmek, kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Beytullah AFŞİN, Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), 23. Bölüm, Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. Dr. Cemil ŞENVAR, Fizikokimya Cilt IV: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, Bölüm 6, Marmara Üniversitesi, 1977, Ankara. 4. G.C. BOND, Heterogeneous Catalysis: Principles and applications, Second edition, Clarendon Press, Oxford, 1987. 5. R.P.H. Gasser, An introduction to chemisorption and catalysis by metals, Clarendon Press, Oxford, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, homojen kataliz, heterojen kataliz, heterojen katalizörler, enerji dönüşümünde ve hidrokarbon üretiminde kataliz, asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, yükseltgenme katalizi, ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
2 Katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
3 Homojen kataliz ve özellikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
4 Katalizörlerin özellikleri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
5 Heterojen kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
6 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
7 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
8 Enerji dönüşümünde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
9 ARASINAV
10 Hidrokarbon üretiminde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
11 Asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
12 Yükseltgenme katalizi : petrokimyasal endüstri, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
13 Ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf
14 Atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz. kataliz ve uygulamaları ders notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217075 Öğrenciler katalizin temel kavramlarını tanımlar.
2 1217076 Öğrenciler katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını bilir ve açıklar.
3 1217137 Öğrenciler katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1217141 Öğrenciler kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek