Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046032000 Kromatografi I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kromatografik yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Ş. Fatma Aygün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Principles of Instrumental Analysis, D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieaman, Harcourt Brace & Company, 1998 [2] Gaz ve Sıvı Kromatografileri, Bilim Yayıncılık, Özcimder M., Demirci, A., 2004, Kırıkkale [3] İnstrumental Analiz, T. Gündüz, Gazi Kitabevi, 2002 [4] Enstrumental Analiz, A. Yıldız, Ö. Genç, Hacettepe Üniversitesi, 1993 [5] Ayırma Metodları, H. Aydın, Bizim Büro Basımevi, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması, Kağıt Kromatografisi, İnce -Tabaka Kromatografisi, İyon-Değiştirme Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisine Giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması,
2 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması,
3 Kağıt Kromatografisi,
4 İnce -Tabaka Kromatografisi,
5 İnce -Tabaka Kromatografisi,
6 İyon-Değiştirme Kromatografisi,
7 Gaz Kromatografisi,
8 Gaz Kromatografisi,
9 Arasınav
10 Gaz Kromatografisi,
11 Gaz Kromatografisi,
12 Gaz Kromatografisi,
13 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisine Giriş,
14 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisine Giriş.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243325 Kromatografinin bir ayırma yöntemi ve gülükle ayrılan maddeler iin kullanıldıını bilir.
2 1243326 Kromatografi ile ilgili temel kavramları bilir.
3 1243327 Kromatografik yöntemler arasındaki farkları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5
2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5
3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek