Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046042000 Kromatografi II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kromatografik yöntemlerin teorileri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ş. Fatma Aygün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Principles of Instrumental Analysis, D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieaman, Harcourt Brace & Company, 1998 [2] İnstrumental Analiz, Gazi Kitabevi, 2002 [3] Enstrumental Analiz, A. Yıldız, Ö. Genç, Hacettepe Üniversitesi, 1993 [4] Ayırma Metodları, H. Aydın, Bizim Büro Basımevi, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüksek basınç sıvı kromatografisi, Süper kritik akışkan kromatografi, Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi, Kromatografik yöntemlerin uygulamaları ( Kolon kromatografisi ile ikili karışımların ayrılması deneyi, Kağıt kromatografisi ile metallerin ayrılması deneyi, İnce tabaka kromatografisi ile bitki pigmentlerinin ayrılması, Gaz kromatografi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama, HPLC cihazının çalıştırılması ve bir uygulama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HPLC’ nin kapsamı ve sıvı kromatografide kolon verimliliği, ARASINAV Kapiler elektrokromatografi Gaz kromatografisi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama Yüksek basınç sıvı kromatografisinin çalıştırılması ve bir uygulama
2 Sıvı krom. cihazının bölümleri,
3 Numune enjeksiyon sistemleri,
4 Kolonlar ve detektörler,
5 Dağılma kromatografisi,
6 Bağlı- faz kromatografi kolonları ve dağılma kromatografisinin uygulamaları,
7 Süperkritik akışkan kromatografi, Kolon kromatografisi ile ikili karışımların ayrılması deneyi,
8 Süperkritik akışkan kromatografi,
9 Arasınav
10 Süperkritik akışkan kromatografinin diğer kromatografi tipleri ile karşılaştırılması,
11 Kapiler elektroforez, Kağıt kromatografisi ile metalleri ayrılması deneyi,
12 Kapiler elektrokromatografi, İnce tabaka kromatografisi ile bitki pigmentlerinin ayrılması,
13 Kapiler elektrokromatografi, Gaz kromatografi cihazının çalıştırılması ve bir uygulama,
14 HPLC cihazının çalıştırılması ve bir uygulama.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166243 Kromatografik yöntemler arasındaki farkları detaylı bir şekilde kavrar ve uygulamasını bilir.
2 1171806 Süperkritik akışkan kromatografisi ile diğer kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
3 1177558 Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi ile kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
4 1169349 Kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi ile kromatografik yöntemleri karşılaştırabilir.
5 1184324 Gaz kromatografisi ve HPLC cihazlarını çalıştırmayı öğrenir.
6 1187585 Gaz kromatografisi ve HPLC ile elde edilen kromatogramları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4
5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek