Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046052000 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Moleküler Simetri, Grup Teori ve kimyasal uygulamaları hakkında temel bilgilerin edinilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- H. Ölmez, H. İçbudak (2012), Kimyasal Yaklaşımla Simetri ve Grup Teoriye Giriş, MKM Yayıncılık. 2- A. Vincent (2001), Molecular Symmetry and Group Theory, 2nd Ed., John Wiley & Sons. 2- F. A. Cotton (1971), Chemical Applications of Group Theory, Wiley Interscience.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Simetri elemanları ve simetri işlemleri, nokta grupları, karakter tabloları, eşenerjili olmayan gösterimler, matrisler, eşenerjili gösterimler, simetri ve grup teorinin melezleşme, molekül orbitalleri ve moleküler titreşimlere uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simetri elemanları ve simetri işlemleri
2 Simetri elemanları ve simetri işlemleri
3 Nokta grupları ve Grup Teoriyr Giriş
4 Simetri Göstermleri ve Karakter Tabloları
5 Simetri Göstermleri ve Karakter Tabloları
6 Matrisler
7 Eşenerjili Gösterimler
8 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
9 Arasınav
10 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
11 Kimyasal Bağ ile İlgili Uygulamalar
12 Molekül Hareketleri ile İlgili
13 Molekül Hareketleri ile İlgili
14
15 Yarıyılsonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120815 1180762 Moleküllerin Simetri Özelliklerine Göre Nokta Grubunu Belirler
120816 1181997 Karakter Tablolarını Oluştutur ve Açıklar
120817 1195072 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Moleküllerin Melezleşme Türlerini Bulur
120818 1203753 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Molekül Orbital Şemalarını Çizer
120819 1207624 Simetri ve Grup Teoriyi Kullanarak Molekül Titreşimlerini Belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.