Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046102010 Kristal Kimyası* 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Organik ve anorganik kimya alanında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin, kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler sonucunda oluşan üç boyutlu yapıları açıklayabilmesini, kristallendirme yöntemleri, kristal yapı çözümü için gerekli teorik bilgiyi ve x-ışınları tekniklerini öğrenmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Anorganik Kimya Temel Kavramlar, ISBN: 978-605-5911-00-3 [2] Crystals and Crystal Gowing, ISBN:0-262-58050-0 [3] Advanced Structural Inorganic Chemistry, ISBN 978–0–19–921694–9 [4] Soldid-State Chemistry and Its Applications, ISBN:0-471-90377-9 [4] X-Ray Structure Determination: A Practical Guide, ISBN: 978-0-471-60711-3 [5] Crystal Chemistry and Refractivity ISBN: 048669173X

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal bağlar, katılar, çözücüler, faz diyagramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 4 40 1
28 Makale Kritik Etme 2 40 1
2 Final Sınavı 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 4 5 20
23 Proje Sunma 1 20 20
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Bağlar, elektronegatiflik
2 Moleküllerarası bağlar, kristallerdeki etkileşmeler
3 Kristal ve cam yapılar
4 Kristallendirme yolları ve çözücü etkisi
5 Kristal sistemler, Miller indisleri, Simetri elementleri
6 Nokta grupları
7 Uzay grupları
8 Arasınav
9 Faz diyagramları ve katı çözeltiler
10 Faz geçişleri ve belirleme metodları
11 Yarıkararlı fazlar ve Kristal kusurları
12 İyonik iletkenlikler ve kristal yapıları
13 Metallerin kristal yapıları
14 Seramiklerin krsital yapıları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121416 1203515 Öğrenciler kristallendirme metodları hakkından bilgi sahibi olur
121417 1193441 Üç boyutlu yapının oluşumunu öğrenerek, maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini yorumlayabilir.
121418 1198620 X-ışınları kırınımı konusunda bilgi sahibi olur ve x-ışınları kullanılarak nicel ve nitel analiz sonuçlarını yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.