Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046132011 Analitik Biyokimya 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Temel ve ileri düzey biyokimyasal tekniklerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ, Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I ve II dersinin alınmış olması

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Holme, D. J., Peck, H., “Analytical Biochemistry”, Longman Group Limited,., New York, 1998. Telefoncu, A., Salkinow, J., Zihnioğlu, F. ve Kılınç, A., “Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler”, Ege Üniversitesi, İzmir, 2000. Güner, S.(Editör)., “Temel Biyokimya Teknikleri ve Uygulamaları”, Meriç Kırtasiye., Trabzon, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Analitik Biyokimyanın Genel prensipleri Spektroskopi Tekniklerin Esasları Biyomoleküllerde Spektroskopik Tekniklerin Kullanılması Ayırma Metotlarının Esasları Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları Biyokimyada Kullanılan Elektroanalitik Metotlar Radyoizotop Teknikler İmmunolojik Teknikler Enzimatik Teknikler Karbohidrat Tayinlerinde Kullanılan Metotları Amino Asitler ve Protein Tayinlerinde Kullanılan Metotlar Lipid Tayininde Kullanılan Metotlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 25 3 75
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik Biyokimyanın Genel prensipleri 3
2 Biyomoleküllerde Spektroskopik Tekniklerin Kullanılması 3
3 Spektroskopi Tekniklerin Esasları 3
4 Ayırma Metotlarının Esasları 3
5 Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları 3
6 Biyokimyada Kullanılan Ayırma Metotları 3
7 Biyokimyada Kullanılan Elektroanalitik Metotlar 3
8 Radyoizotop Teknikler 3
9 Arasınav 3
10 İmmunolojik Teknikler 3
11 Enzimatik Teknikler 3
12 Karbohidrat Tayinlerinde Kullanılan Metotları 3
13 Amino Asitler ve Protein Tayinlerinde Kullanılan Metotlar 3
14 Lipid Tayininde Kullanılan Metotlar 3
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299185 Biyokimyasal teknikleri öğrenme
2 1299188 Biyokimyasal tekniklerin uygulama alanlarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek