Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046162000 Kuantum Kimyası 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu derste, kuantum kimyasının temel kavram ve ilkelerini tartışacaktır. Öğrenciler, çok atomlu sistemler için, moleküller orbital yaklaşımlarını, yarı-deneysel ve ab initio tekniklerini öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. Hinchliffe, 'Modelling Molecular structures', John Wiley & Sons, U.S.A., 1996. [2] G.H. Grant, W.G. Richards, 'Computational Chemistry', Oxford, U.S.A. 1996. [3] W.J. Hehre, L. Radom, P.v.R. Schleyer, J.A. Pople, ' Ab Initio Molecular Orbital Theory', John Wiley & Sons, U.S.A. 1986. [4] Prof. Dr. Fevzi Köksal, Rahmi Köseoğlu, ''Kuantum Kimyası'', Nobel, Ankara, 2012. [5] Prof. Dr. Mustafa Cebe, '' Kuantum Kimyası'', Dora, Bursa, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuantum mekaniğinin keşfine yol açan önemli olaylar Isı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri) Schrödinger dalga denkleminin çözümü Dönme, titreşim ve elektronik enerji düzeyleri Spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları Çok-atomlu sistemlerde moleküller orbital yaklaşımları Hückel and genişletilmiş Hückel yaklaşımları Delokalizasyon enerjisi ve bağ-mertebesi Yarı-deneysel ve ab initio yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyah-cisim ışıması ve Planck dağılımı
2 Isı sığaları (Dulong and Petit yasası, Einstein ve Debye teorileri) and fotoelektrik olay
3 Bohr atom modeli, dalga-parçacık ikilemi ve belirsizlik prensibi
4 kuantum mekaniğinin postulatları
5 Schrödinger dalga denkleminin çözümü: potansiyel bariyeri ve kutuda parçacık
6 Harmonik ve Anharmonik Osilatörler için Schrödinger dalga denkleminin çözümü
7 Hidrojen benzeri ve çok-elektronlu atomların yapısı ve spektrumları: singlet-triplet halleri
8 Magnetik alan etkisi, spin-orbit kuplaji, terim sembolleri ve seçim kuralları
9 Arasinav
10 Çok-atomlu sistemler için moleküller orbital yaklaşımları
11 Hückel ve genişletilmiş Hückel yaklaşımılar
12 Delokalizasyon enerjisi ve bağ-mertebesi
13 Yarı-deneysel teknikler
14 Ab initio teknikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110246 1170357 Çok elektronlu ve atomlu sistemler için moleküler orbital teorisinin tanıtılması
110247 1173499 Yarı-deneysel ve ab-initio yöntemlerinin tanıtılması
110248 1193175 Dönme –titreşim ve elektronik spektrumların analiz edilmesi
110249 1183249 Spin-orbit kuplaji and terim sembolleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.