Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ620 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerinin araştırma tekniklerini ve tez yazımını öğrenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emıne Coskun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kazım Özdemir, “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri” , Kaan Kitabevi Yayınları, Eskişehir, 2003. [2] Ender Erdik, " Kimya Bilimleri Kaynakları ", Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel yöntem, bilimsel araştırma teknikleri, kimya bilimleri kaynakları ve araştırması, kitaplık ve yararlanma, yazım (imla) kuralları, tez yazımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
24 Seminer 2 10 20
27 Makale Yazma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve bilimsel yöntem
2 Bilimsel araştırma teknikleri
3 Bilimsel araştırma teknikleri
4 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
5 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
6 Kimya bilimleri kaynakları ve araştırması
7 Kitaplık ve yararlanma
8 Kitaplık ve yararlanma
9 ARASINAV
10 Yazım (imla) kuralları
11 Yazım (imla) kuralları
12 Tez yazımı
13 Tez yazımı
14 Tez yazımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129800 1435003 Öğrenci bilim ve bilimsel yöntem nedir bilir.
129801 1435061 Öğrenci bilimsel araştırma tekniklerini sınıflandırabilir.
129802 1435078 Öğrenci kimya bilimleri kaynakları ve araştırması hakkında bilgi sahibi olur.
129803 1435103 Öğrenci tez yazımı için gerekli yazım kurallarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
129800 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3
129801 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3
129802 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4
129803 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek