Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ624 İleri Spektroskopi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri düzey spektroskopik yöntemleri ve AAS tekniklerini öğrenmek, atomik absorpsiyon spektrometrileri ve uygulamalarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kocaokutgen H. Organik Kimya, 3. Baskı, Samsun, 1916 2. Silverstein R.M. Webster F.X. Spectrometric Identification of Organic Compounds, Canada, 1988 3. Williams D.H. Fleming I. Spectroscopic methods in Organic Chemistry, London, 1989 4. Erdik E. Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ankara, 1993 5. Gündüz T. İnstrümental Analiz, Ankara, 1988

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spektroskopi terimleri ve spektroskopik yöntemler, IR, UV-VIS ve tek-iki boyutlu NMR spektroskopik yöntemlerin ve spektrumların incelenmesi, değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 5 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spektroskopiye giriş ve genel bilgiler 1 spektroskopiye giriş.doc
2 IR spektroskopisi-I 2- IR Spektroskopisi I.doc
3 IR spektroskopisi-I 3- IR Spektroskopisi II.doc
4 UV-VIS spektroskopisi-I 4- UV-VİS Spektroskopisi I.doc
5 UV-VIS spektroskopisi-II 5- UV-VİS Spektroskopisi II.doc
6 Tek boyutlu NMR (1H, 13C, DEPT) spektroskopisi-I 6- Tek Boyutlu NMR Spektroskopisi I.doc
7 İki boyutlu NMR (COSY, HETCOR, HMQC) spektroskopisi-I 7- İki Boyutlu NMR Spektroskopisi I.doc
8 İki boyutlu NMR (COSY, HETCOR, HMQC) spektroskopisi-II 8- İki Boyutlu NMR Spektroskopisi II.doc
9 Arasınav 9-Sınav Haftası.doc
10 Kütle spektrometrisi-I 10- Kütle Spektrometri I.doc
11 Kütle spektrometrisi-II 11- Kütle Spektrometri I.doc
12 Atomik absorpsiyon spektrometrisi-I 12- Ödev.doc
13 Atomik absorpsiyon spektrometrisi-II 13- Ödev.doc
14 Dönem sonu sınavı 14-Dönem Sonu Sınav.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499825 Öğrenci spektroskopik kavramları, teknikleri ve uygulamaları bilir.
2 1499826 Öğrenci IR, UV-VIS, tek-çift boyutlu NMR tekniklerini, kütle spektrometrisini ve uygulamalarını bilir.
3 1499827 Öğrenci atomik absorpsiyon spektrometrisini ve uygulamalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek