Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Anorganik Reaksiyon mekanizmaları konusunda geniş, ayrıntılı ve temel bilgi vermek. Kuramsal temelleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.F.Shriver, P.W. Atkins. Çeviri: Saim Özkar,Bekir Çetinkaya,Ahmet Gül, yaşar Gök. Anorganik Kimya Bilim yayıncılık. Ankara.1999. Gary L.Miessler, Donald A. Tarr. Çeviri Editörleri: Prof.Dr. Nurcan Karacan,Doç.Dr. Perihan Gürkan. ?İnorganik Kimya? Palme Yayıncılık. Ankaraa.2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reaksiyon mekanizmaları ve sınıflandırma.Yer değiştirme reaksiyonları. Düzgün Dörtyüzlü Bileşiklerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Kare Düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları.Düzgün Sekizyüzlü Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler.. Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları.İç küre mekanizması. Dış küre mekanizması. Katılma-Ayrılma reaksiyonları.Nükleofilik katılma. Yükseltgen katılma. İndirgen Ayrılma.Araya girme reaksiyonları. Kalıp reaksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anorganik Reaksiyon mekanizmalarına giriş.Genel bilgiler, Kimyasal Kinetik, Reaksiyon Hızı.
2 Reaksiyon mekanizmaları ve sınıflandırma.Yer değiştirme reaksiyonları
3 Düzgün Dörtyüzlü Bileşiklerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Kare Düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
4 Düzgün Dörtyüzlü Bileşiklerde Yer Değiştirme reaksiyonları. Kare Düzlem Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
5 Düzgün Sekizyüzlü Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
6 Düzgün Sekizyüzlü Komplekslerde Yer Değiştirme reaksiyonları
7 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler
8 Stereokimyasal değişme ve Stereoizomerler
9 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları.İç küre mekanizması. Dış küre mekanizması
10 Arasınav
11 Yükseltgenme-İndirgenme reaksiyonları.İç küre mekanizması. Dış küre mekanizması
12 Katılma-Ayrılma reaksiyonları.Nükleofilik katılma. Yükseltgen katılma
13 Katılma-Ayrılma reaksiyonları.Nükleofilik katılma. Yükseltgen katılma
14 İndirgen Ayrılma.Araya girme reaksiyonları. Kalıp reaksiyonları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89615 1151037 Anorganik Reaksiyon mekanizmaları konusunda geniş, ayrıntılı ve temel bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.