Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046302000 Modern Titrasyon Teknikleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Modern Titrasyon tekniklerinin ve uygulama alanlarının tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Müberra ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Hobart H.Willard, Lynne L.Merritt, John A.Dean, Frank A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, 1988 (Wadsworth, Inc) [2] Eugen Scholz „Karl-Fischer-Titration“Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1984. [3] Radiometer AnalyticalSAS France 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Titrasyonun tanımı ve kullanım alanları, Otomatik titrasyon cihazları, Amperometrik, Konduktometrik, Kulometrik, Fotometrik,Potansiyometrik, Termometrik titrasyonlar, Karl Fisher Titrasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
13 Deney 2 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
13 Deney 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 42 42
28 Makale Kritik Etme 4 18 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Titrasyonun tanımı ve kullanım alanları
2 Otomatik titrasyon cihazları
3 Cihazların kulanım alanları
4 Amperometrik Titrasyon
5 Konduktometrik Titrasyon
6 Konduktometrik titrasyon uygulamaları
7 Fotometrik titrasyon
8 Kulometrik titrasyon
9 ARASINAV
10 Termometrik titrasyon
11 Potansiyometrik titrasyon
12 Potansiyometrik titrasyon uygulamaları
13 Karl Fisher Titrasyonunda kullanılan çözücüler ve özellikleri
14 Karl Fisher Titrasyonu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80026 1240195 Öğrenciler, titrasyon ile ilgili bilgilerini genişletebilir
80027 1240196 Titrasyon tekniklerini öğrenerek, tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını yorumlayabilir
80028 1240197 Titrasyon sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenir
80029 1240193 Tekniklerin uygulama alanlarını öğrenir
80030 1240194 Otomatik titrasyon cihazları hakkında fikir sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
80026 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5
80027 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
80028 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4
80029 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4
80030 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek