Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ633 İyon Dengesi I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Analitik kimyanın temeli olan dengelerin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Adem ASAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Daniel C. Harris Sekizinci baskıdan çeviri Palme yayıncılık 2015, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal tepkimeler ve denge

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 3 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 10 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 10 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İyonik bileşiklerin çözünürlüğü
2 Denge kuralları
3 Çözünürlük çarpımı
4 Ortak iyon etkisi
5 Kompleks oluşum dengeleri
6 Aktiflik
7 Arasınav
8 Denge hesaplamalarında aktifliğin kullanımı
9 Dengenin sistematik incelenmesi
10 Kütle denkliği
11 Yük denkliği
12 Suyun iyonlaşması
13 Çözünürlüğün PH ya bağlılığı
14 Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314338 Dengeye etki eden faktörleri bilir
2 1314339 pH dengelerini bilir
3 1314340 Denge hesaplamalarını bilir
4 1314341 Temel pH hesaplamalarını bilir
5 1314342 Kimmyasal dengeyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek