Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046382000 Kataliz ve Uygulamaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Katalizin tanımını, temel kavramlarını, katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını, katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özelliklerini öğretmek, kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] G.C. Bond, Heterogenous catalysis: principles and applications, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1987. [2] S. Bhaduri, D. Mukesh, Homogenous catalysis: machanisms and industrial applications, John Wiley and Sons Inc., New York, 2000. [3] Cemil Şenvar, Fizikokimya Cilt 4: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, İstanbul, Mayıs 1985. [4] P. Atkins, J. De Paula, Atkins’ Physical Chemistry, Ninth edition, (Çeviri Editörleri: E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayıncılık, Ankara, 2013. [5] Tevfik Atalay, Kimyasal Kinetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, homojen kataliz, heterojen kataliz, heterojen katalizörler, enerji dönüşümünde ve hidrokarbon üretiminde kataliz, asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, yükseltgenme katalizi, ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri,
2 Katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması,
3 Homojen kataliz ve özellikleri,
4 Katalizörlerin özellikleri,
5 Heterojen kataliz,
6 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
7 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
8 Enerji dönüşümünde kataliz,
9 ARASINAV
10 Hidrokarbon üretiminde kataliz,
11 Asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler,
12 Yükseltgenme katalizi : petrokimyasal endüstri,
13 Ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz,
14 Atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215705 Öğrenciler katalizin temel kavramlarını tanımlar.
2 1215710 Öğrenciler katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını bilir ve açıklar.
3 1215719 Öğrenciler katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1215723 Öğrenciler kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek