Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046412000 İleri Organik Reaksiyonlar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Lisansüstü seviyede Organik reaksiyonların ve yöntemlerinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil KÜTÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Trost & Fleming "Comprehensive Organic Synthesis. Selectivity, Strategy, & Efficiency in Modern Organic Chemistry," 9 volumes, Pergamon Press, 1991. L. A. Paquette "Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis," 8 volumes, J. Wiley & Sons, 1995. J. Fuhrhop, G. Penzlin "Organic Synthesis. Concepts, Methods, Starting Materials," Verlag Chemie, 1984. E. L. Eliel, S. H. Wilen, L. N. Mander "Stereochemistry of Organic Compounds," J. Wiley & Sons, 1994.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Yükseltgenmeler, İndirgenmeler, Koruyucu gruplar, C-C Bağ oluşumu, C=C Bağ oluşumu, CC üçlü Bağ oluşumu, Halkalı bileşikler kimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 10 10
27 Makale Yazma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 14 2 28
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Yükseltgenmeler
3 İndirgenmeler
4 İndirgenmeler
5 Koruyucu gruplar
6 Koruyucu gruplar
7 C-C Bağ oluşumu
8 C-C Bağ oluşumu
9 ARASINAV
10 C=C Bağ oluşumu
11 C=C Bağ oluşumu
12 CC üçlü Bağ oluşumu
13 CC üçlü Bağ oluşumu
14 Halkalı bileşikler kimyası
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82716 1159092 Yükseltgenmeler hakkında bilgi sahibi olur.
82717 1160985 İndirgenmeler hakkında bilgi sahibi olur.
82718 1169830 , Koruyucu grupları ve nerelerde kullanacağını bilir.
82719 1179637 C-C Bağ oluşumunun nasıl olduğunu bilir.
82720 1170845 C=C Bağ oluşumunun nasıl olduğunu bilir.
82728 1164054 C C üçlü Bağ oluşumunun nasıl olduğunu bilir.
82729 1166406 Halkalı bileşikler kimyası hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.