Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ644 Kapiler Elektroforez* 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bir ayırma tekniği olan kapiler elektroforez konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, yöntemin kuramını öğrenilmesi ve uygulayabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şeker Fatma Aygün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ayırma teknikleri konusunda bilgilenmek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Enstrümental Analiz İlkeleri, Skoog, Holler, Nieman, Bilim Yayıncılık, Ankara, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz. [2] Handbook of Capillary Electrophoresis James Landers, CRC press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi, elektroosmotik akış, elektroforetik sürecin tanımı, kapiler kuşak elektroforez, analit mobilitesi, kapiler özellikleri, hazırlanması, koşullandırılması, ayırmada göz önüne alınan parametreler, tampon çözeltilerin seçimi, kapiler elektroforez türleri, miseller elektrokinetik kromatografi, yöntem geliştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
24 Seminer 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapiler elektroforezin gelişim tarihçesi
2 Kapiler elektroforezin genel prensipleri
3 Elektroforetik sürecin tanımı
4 Elektroosmotik akış, elektroosmotik akım profili
5 Ayırmaya etki eden faktörler
6 İyon mobilitesi, çözelti pH'ı
7 İyonik kuvvet, elektrolit ilave maddeleri
8 Voltaj kaynağı, alan şiddeti, elektroforetik mobilite elektrolit konduktivitesi, elektrodlar
9 ARASINAV
10 Kapiler kolonlar : Kolon iç yüzeyi kaplama yöntemleri.
11 Ayırma parametreleri: göç zamanı, zon genişlemeleri, teorik plato sayısı, resolusyon
12 Enjeksiyon yöntemleri; hidrodinamik enjeksiyon, elektrokinetik enjeksiyon, örnek matriks etkisi
13 Deteksiyon yöntemleri: UV, floresan, mass, dolaylı deteksiyon
14 CE ile kantitatatif analiz yöntemleri. Kapiler zon elektroforez. Misel elektrokinetik kromatografisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409126 Elektroforezin prensiplerini bilir.
2 1410822 Kapiler elektroforez ile yöntem geliştirebilir
3 1399200 Kapiler elektroforezin üstünlüklerini açıklar.
4 1414146 Ayırma tekniklerini tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek