Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046452011 Elektrokimyasal Sensörler* 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Elektrokimyasal sensörlerin ve uygulama alanlarının kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Müberra Andaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Electrochemical Sensors, Biosensors and their Biomedical Applications Editör: Xueji Zhang,Huangxian Ju,Joseph Wang ISBN:978-0-12-373738-0 2. Principles of Chemical Sensours Editör: Jiří Janata ISBN:0-306-43183-1 3. Electroanalysis Editör: Christopher M. A. Brett, Ana María Oliveira Brett Oxford University Press, Incorporated, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrokimyasal sensorler: Potansiyometrik kimyasal sensörler, voltametrik kimyasal sensörler; konduktometrik kimyasal sensörler, Fiber-optik kimyasal sensörler; Piezoelektrik sensörler (Quartz Mikro teraziler) Alan etkili iyon seçici elektrotlar, Gaz sensörler; Sensörlerin kullanım alanları ve potansiyel uygulama alanları; Sağlık, kimya, çevre, endüstriyel üretim, güncel toplum hayatında uygulama alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
13 Deney 4 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
13 Deney 4 20 80
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimyasal sensörlerin sınıflandırılması
2 Sensörlerin kullanım alanları
3 Potasiyometrik sensörler
4 Kondüktometrik sensörler
5 Voltametrik sensörler
6 Amperometrik sensörler
7 Fiber-optik kimyasal sensörler
8 Ara sınav
9 Piezoelektrik sensörler
10 Alan etkili iyon seçici elektrotlar
11 Gaz sensörler
12 Sensörlerin uygulama alanları
13 Sağlık alanında uygulamalar
14 Çevre ve endüstriyel uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240204 Elektrokimyasal sensörleri ve çeşitlerini öğrenir
2 1240203 Sensörlerin çalışma prensibini öğrenir
3 1240205 Sensörlerin toplum hayatında uygulama alanlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek