Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046472000 Potansiyometri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Potansiyometri ve uygulamalarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Necati MENEK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, FİZİKOKİMYA, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1993, Sayfa 141-160. 2 R.A. Alberty, F. Daniels, PHYSICAL CHEMISTRY, Fifth Edition, SI Version, John Wiley & Sons, New York, 1980, Sayfa. 3. Gordon M. Barrow, PHYSICAL CHEMISTRY, Fourt Edition, McGraw Hill International Book Company Tokyo 1983 Sayfa 307-340 4. A.R. Berkem, Elektrokimya, İ.Ünivesitesi Yayınları, 1984. 4 O. Alpaut, Elektrokimya, Hacettepe Ü. Yayınları, 1978. 5. S. Üneri, Elektrokimya, A. Ü. Yayınları, 1978. 6.] A. ZEREN, ELEKTROKİMYA, Mimoza Basım yayım ve dağıtım A.Ş., Geliştirilmiş 3. Baskı, Konya, 1991. 7. D.A.Skoog, Enstrumental Analiz İlkeleri (çeviri) Bilim Yayıncılık 1998 8. Konu ile ilgili makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Elektrokimya, elektroliz, piller, termodinamik, potansiyometri, elektrotlar, elektrot uygulamaları, potansiyiyometrik analizler, Kantititaf analiz, kalitatif anliz,, Potansiyometri uygulamalrı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimya,
2 elektroliz
3 Piller
4 termodinamic
5 potansiyometri
6 Elektrotlar
7 elektrot uygulamaları
8 sınav
9 potansiyiyometrik analizler
10 Kantititaf analiz,
11 kalitatif analiz
12 Potansiyometri uygulamaları
13 Potansiyometri uygulamaları
14 Potansiyometri uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313114 Elektrokimyanının temel ilkelerini öğrenmek
2 1313115 Potansiyometinin temel ilkelerinini öğrenmek
3 1313118 Potantsiyometride elektrotların özelliklerini öğrenmek
4 1313119 Potansiyometri uygulamalarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek