Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ663 Perisiklik Kimya 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Perisiklik tepkimeleri tanımlayarak, organik kimyada bu tür tepkimelere örnekler vermek ve bu reaksiyonları tüm yönleri ile kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Özgür ÖZDAMAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Organik Sentezler,Smith, Michael B., McGraw-Hill, Inc., New York., 1994. 2. Pericyclic Reactions, Sethuraman Sankararaman, First Edition, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Perisiklik Reaksiyonların Temel Prensipleri; Elektrosiklik Reaksiyonlar; Siklokatılmalar; [2+2] Katılma Reaksiyonları; [4+2] Katılma Reaksiyonları; [3+2] Katılma Reaksiyonları; Moleküller Arası ve Molekül İçi Diels-Alder Reaksiyonları; 1,3-Dipolar Katılma Reaksiyonları; Elektrosiklik Tepkimeler; Sigmatropik Çevrilmeler; Keletropik Reaksiyonlar; En-Reaksiyonları ve Benzer Nitelikte Reaksiyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perisiklik kimyaya giriş. Perisiklik reaksiyonların tanımlanması.
2 Perisiklik reaksiyonların sınıflandırılması
3 Sınır Moleküler Orbital Teori, İzinli ve Yasaklı Reaksiyonlar, Woodward-Hofmann kuralları
4 Perisiklik Reaksiyonların Temel Prensipleri, Perisiklik reaksiyonlara örnekler
5 Halkalı Katılma Tepkimleri; [2+2] Katılma Reaksiyonları
6 [4+2] Katılma Reaksiyonları
7 [3+2] Katılma Reaksiyonları,
8 Moleküller Arası ve Molekül İçi Diels-Alder Reaksiyonları, ARASINAV
9 1,3-Dipolar Katılma Reaksiyonları
10 Elektrosiklik Tepkimeler; 4n ve 4n+2 Sistemlerinin Halkalaşması
11 Elektrosiklik tepkimelerin stereokimyası
12 Sigmatropik çevrilmeler
13 Keletropik Reaksiyonlar, En-Reaksiyonları
14 Perisiklik reaksiyonların kavratılmasına yönelik genel uygulamalar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432822 Perisiklik reaksiyonlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
2 1432831 Perisiklik reaksiyonları sınıflandırabilir.
3 1432850 Molekül içi ve dışı Diels-Alder tepkimelerini kavrar.
4 1432855 Siklokatılmalar Reaksiyonları tanımlar.
5 1432865 Elektrosiklik Reaksiyonları tanımlar.
6 1432870 Sigmatropik çevrilmeleri tanımlar
7 1432880 En reaksiyonlarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek