Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046632000 Perisiklik Kimya 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Perisiklik tepkimeleri tanımlayarak, organik kimyada bu tür tepkimelere örnekler vermek ve bu reaksiyonları tüm yönleri ile kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Özgür ÖZDAMAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Organik Sentezler,Smith, Michael B., McGraw-Hill, Inc., New York., 1994. 2. Pericyclic Reactions, Sethuraman Sankararaman, First Edition, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Perisiklik Reaksiyonların Temel Prensipleri; Elektrosiklik Reaksiyonlar; Siklokatılmalar; [2+2] Katılma Reaksiyonları; [4+2] Katılma Reaksiyonları; [3+2] Katılma Reaksiyonları; Moleküller Arası ve Molekül İçi Diels-Alder Reaksiyonları; 1,3-Dipolar Katılma Reaksiyonları; Elektrosiklik Tepkimeler; Sigmatropik Çevrilmeler; Keletropik Reaksiyonlar; En-Reaksiyonları ve Benzer Nitelikte Reaksiyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perisiklik kimyaya giriş. Perisiklik reaksiyonların tanımlanması.
2 Perisiklik reaksiyonların sınıflandırılması
3 Sınır Moleküler Orbital Teori, İzinli ve Yasaklı Reaksiyonlar, Woodward-Hofmann kuralları
4 Perisiklik Reaksiyonların Temel Prensipleri, Perisiklik reaksiyonlara örnekler
5 Halkalı Katılma Tepkimleri; [2+2] Katılma Reaksiyonları
6 [4+2] Katılma Reaksiyonları
7 [3+2] Katılma Reaksiyonları,
8 Moleküller Arası ve Molekül İçi Diels-Alder Reaksiyonları, ARASINAV
9 1,3-Dipolar Katılma Reaksiyonları
10 Elektrosiklik Tepkimeler; 4n ve 4n+2 Sistemlerinin Halkalaşması
11 Elektrosiklik tepkimelerin stereokimyası
12 Sigmatropik çevrilmeler
13 Keletropik Reaksiyonlar, En-Reaksiyonları
14 Perisiklik reaksiyonların kavratılmasına yönelik genel uygulamalar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77846 1206665 Perisiklik reaksiyonlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
77848 1206674 Perisiklik reaksiyonları sınıflandırabilir.
77850 1206695 Molekül içi ve dışı Diels-Alder tepkimelerini kavrar.
77852 1206700 Siklokatılmalar Reaksiyonları tanımlar.
77856 1206711 Elektrosiklik Reaksiyonları tanımlar.
86418 1206716 Sigmatropik çevrilmeleri tanımlar
86423 1206727 En reaksiyonlarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.