Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Katalizin tanımını, temel kavramlarını, katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını, katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özelliklerini öğretmek, kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine COŞKUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] G.C. Bond, Heterogenous catalysis: principles and applications, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1987. [2] S. Bhaduri, D. Mukesh, Homogenous catalysis: machanisms and industrial applications, John Wiley and Sons Inc., New York, 2000. [3] Cemil Şenvar, Fizikokimya Cilt 4: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, İstanbul, Mayıs 1985. [4] P. Atkins, J. De Paula, Atkins’ Physical Chemistry, Ninth edition, (Çeviri Editörleri: E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayıncılık, Ankara, 2013. [5] Tevfik Atalay, Kimyasal Kinetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, homojen kataliz, heterojen kataliz, heterojen katalizörler, enerji dönüşümünde ve hidrokarbon üretiminde kataliz, asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, yükseltgenme katalizi, ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri,
2 Katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması,
3 Homojen kataliz ve özellikleri,
4 Katalizörlerin özellikleri,
5 Heterojen kataliz,
6 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
7 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
8 Enerji dönüşümünde kataliz,
9 ARASINAV
10 Hidrokarbon üretiminde kataliz,
11 Asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler,
12 Yükseltgenme katalizi : petrokimyasal endüstri,
13 Ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz,
14 Atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516225 Öğrenciler katalizin temel kavramlarını tanımlar.
2 1516226 Öğrenciler katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını bilir ve açıklar.
3 1516227 Öğrenciler katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1516228 Öğrenciler kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek