Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB608 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ülkemiz arazi varlığı içerisinde tarla tarımının bazı gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, mevcut sorunlar ve çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. teknik Kongre Bildiriler Kitabı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, iki cilt, 1527 sayfa.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin yeri ve yapısından kaynaklanan sorunlar ekolojik ve topoğrafik sorunlar), Türkiye’nin sosyo-economik yapısından kaynaklanan sorunlar, Türkiye topraklarının besin maddeleri ve su ihtiyacının yarattığı sorunlar ve çözüm yolları, Türkiye tarımının mekanizasyon ve işgüçü sorunları, Endüstri bitkileri sorunları, yemeklik baklagiller sorunları, hububat bitkileri sorunları, yembitkileri, çayır mera sorunları, değişik tarım sistemlerindeki ekim nöbeti sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de tarım sektörünün durumu. 1-Türkiye' de Kırsal Kesimin Sorunları.ppt
2 Tarla tarımı sistemlerinin karşılaştırılması. 2-Türkiye' de Tarım Arazilerinin Durumu.ppt
3 Ekim ve karşılaşılan sorunlar. 3-İşletme büyüklüğü vb. sorunlar.ppt
4 Ekim sıklığının belirlenmesi. 4-Girdi maliyeti sorunları.ppt
5 Ekim Nöbeti ve planlaması. 5-Maliyet ertan.ppt
6 Ekim nöbetinin toprak ve bitki besleme açısından önemi. 6-Nüfus artışından kaynaklanan sorunlar.docx
7 Nadas ve nadas alanlarından yararlanma. 7-Erozyn sorunu.ppt
8 Anız yakmada ki sorunlar. 8-Kuru Tarım alanlarında uygulanabilecek yöntemler.docx
9 Gübreleme yönünden olan sorunlar. 9-Türkiye sulama ve drenaj durumu ve geliştirilmesi.pptx
10 Sulama yönünden olan sorunlar. 10-Tohum ve tohumluk sorunu.ppt
11 Hasat ve harmandaki sorunlar. 11-Mekanizasyon ve iş gücü.ppt
12 Tohumluk yönünden olan sorunları. 12-Türkiye Tarımında Gübreleme.pptx
13 Sürdürülebilir tarım. 13-Taban Suyu.doc
14 Tarla tarımında yeni uygulamalar. 14-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284572 Türkiye’de tarım sektörü hakkında bilgi sahibi olma.
2 1284573 Ülkemiz arazi varlığında tarım alanlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1284575 Tarla tarımının önemli sorunlarını belirleyebilme ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretebilme.
4 1284576 Tarla tarımı uygulamalarının ülkemizdeki uygulanışını bilme ve sorunlarını tespit edebilme
5 1284574 Türkiye’de tohumluk yönünden olan sorunları bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 4
2 4 5 5 4 4 3 4
3 5 4 4 4 5 4 3
4 4 5 5 4 5 3 4
5 4 5 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek