Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB609 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özelliklerinin anlatılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
10 Tartışma 14 4 56
16 Alan Gezisi 8 3 24
17 Alan Çalışması 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, 1-TÜRKİYE TOPRAKLARININ TOPOĞRAFİK VE EKOLOJİK SORUNLARI.ppt
2 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, 2-TARIM ARAZİLERİNİN MEVCUT SORUNLARI.pptx
3 Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, 3-KURAKLIK.pptx
4 Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, storage/app/public/zekiacar/110083
5 , Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması 5-TUZLULUK.pptx
6 , Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması 6-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
7 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 7-Asitli topraklar.docx
8 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 8-Taban Suyu.doc
9 Ara Sınav
10 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 9-Taban suyu ve ıslaklık sorunu.pptx
storage/app/public/zekiacar/110083
11 Ülke genelinde marainal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 11-TOPRAK DERİNLİĞİ.pptx
12 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 12-Taşlılık ppt.pptm
13 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 13-Organik madde.pptx
14 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerileri. 14-Topografya-yöney.pptx
15 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerileri 14-Topografya-yöney.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285333 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özelliklerini öğrenir.
2 1285334 Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirleyebilir.
3 1285335 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 3 3
2 5 4 3 3 5 3 3
3 5 4 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek