Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB614 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere tohum ve tohumluk terimlerinin anlamını kavratmak, bitkisel üretimde kaliteli tohumluğun önemini öğretmek, tohumluk üretim yöntemlerini ve işlemlerini öğretmek, tohumluk işleme, depolama ve dağıtımı konularında bilgi vermek, Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER; Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, Sezen, 2002. Tohumluk ve Teknolojisi (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul. Türkiye Tohumculuk Kongresi (I., II., III. ve IV:) Makaleleri Tohumculuk konusunda yapılan yerli ve yabancı çalışmalar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum, tohumluk ve tohumluk üretimi, tohumluk üretiminde ekolojinin önemi, izolasyon, bakım işlemleri, hasat harman ve muhafaza hakkında bilgi vermek Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 6 84
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
21 Rapor Sunma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de Tohumluk Üretimi, Dağıtımı, İhracat ve İthalatı
2 Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşum, Bitkisel Üretimde Tohumluğun Önemi
3 Tohum Morfolojisi (Buğdaygiller, Baklagiller, Yağ bitkileri vb.), Tohum Fizyolojisi (Durgunluk, çimlenme, tohumun büyüme ve gelişmesi)
4 Tohum Fizyolojisi (çimlenme ve bitki büyüme düzenleyiler arasındaki ilişkiler), Tohumluk Ekolojisi
5 Tohumluk Üretimi (koruma ve izolasyon, tohum yatağının hazırlanması, tohumluk ve aşılanması, ekim zamanı ve yöntemi, ayıklama, yabancı otlar, (tamamlayıcı tozlama, gübreleme ve sulama, hastalık ve zararlıların kontrolu, hasat - harman)
6 Tohumlukların kurutulması, Tohumlukların işlenmesi
7 Tohumlukların Depolanması
8 Tohumculuk Kanunu, Yönetmelik Değişiklikleri Kimler Tohumluk Üretebilir, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Tarla Kontrolu
9 Laboratuvar Kontrolu Örnek kabulu, çalışma örneğinin elde edilmesi, Fizikesl analiz
10 Ağırlık testleri 1000-tane ağırlığı Ağırlık testleri Hektolitre ağırlığı
11 Tohumluklarda nem analizi Heterojenliğin belirlenmesi
12 Çimlendirme Testleri
13 Çeşit ayırım yöntemleri (Çimlerin incelenmesiyle, sera ya da iklim odasında genç bitkilerin incelenmesiyle, tarla parsellerinde bitkilerin yetiştirilmesiyle, tohumların incelenmesiyle çeşit ayırımı - Fenol testi, potasyum hidroksit testi, peroksidaz testi, elektroforez testi)
14 Vigor (güç, dirilik) testleri (Performans testleri, Baskı (stres) testleri)
15 Vigor (güç) testleri (Biyokimyasal testler) Tohum sağlık testleri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216606 Tohum ve tohumluk terimlerinin ne demek olduğunu ve bitkisel üretimdeki önemini öğrenecektir
2 1191149 Dünyada ve Türkiye\'de tohumluk ihtiyacı ve üretimi hakkında güncel bilgiler edinmiş olacaktır
3 1193461 Tohumluk üretiminin teknik esaslarını öğrenecektir.
4 1201397 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu ile Çeşit Tescili hakkındaki Kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
5 1203740 Tohumlarda fiziksel ve biyolojik analizleri ve uygulanışını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 5 2 2
2 3 3 3 3 3 2 2
3 4 3 3 4 3 2 3
4 5 4 4 3 4 3 3
5 5 4 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek