Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB625 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mikroskop kullanarak bitki, hücre ve yapısı, stoma ve kromozomlarının incelenmesi, kromozom boyama tekniklerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ş. Funda ARSLANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elçi, Ş. ,2000, Sitolojide preperasyon teknikleri Erçin A.E., Erkoç F. 2010, Biyoloji Laboratuvarı ve Arazi Uygulamaları Canlılar, Ekoloji, Doğayı Koruma, Palme Yayınevi,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bitkilerde sitolojik inceleme için örnek alım metodları, preparat hazırlığı, fiksasyon ve boyama yöntemleri, daimi preparat hazırlığı konularına yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
7 Laboratuvar 10 3 30
10 Tartışma 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hücre organelleri ve mitoz bölünme
2 Bitki hücre organelleri ve mayoz bölünme
3 Mikroskop çeşitleri ve mikroskop kullanımı
4 Preparat hazırlığı için ön çalışmalar, kesit alımı
5 Preparat hazırlama yöntemleri
6 Fiksasyon yöntemleri
7 Boyama yöntemleri
8 Laboratuvarda preparat inceleme
9 Laboratuvarda preparat inceleme
10 ara sınav
11 Farklı bitki türlerinde stoma sayı ve yapı ölçümleri
12 Farklı bitki türlerinde stoma sayı ve yapı ölçümleri
13 Farklı bitki türlerinde kromozom sayı ve yapı ölçümleri
14 Farklı bitki türlerinde kromozom sayı ve yapı ölçümleri
15 Generatif organların mikroskop altında incelenmesi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183479 Sitolojik incelemeler için preparat hazırlama yöntemlerini öğrenecekler
2 1190107 Fiksasyon ve boyama tekniklerini öğrenecekler ve bitkiye göre uygun yöntemi seçebilecekler
3 1167839 Mikroskopta preperat inceleme becerilerigelişecek
4 1176011 Bitki türleri arasındaki Kromozom sayı ve yapı farklılıklarını ile stoma sayı ve yapı farklılıklarını belirleyebilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4
2 4 3 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek