Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

GDO ve Biyogüvenlik konsunda temel kavramları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurt, O., 2010. GDO ve Biyogüvenlik

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

GDO ve Biyogüvenlik konsunda temel kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
10 Tartışma 12 2 24
17 Alan Çalışması 12 5 60
36 Rapor 12 5 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GDO konu 1 (Biyomühendislik, biyoteknoloji vs.).pptx
2 Biyogüvenlik Konu 2 (Biyteknolojik uygulamalrın dünü, bügünü vs).pptx
3 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 3 (Tarımsal amaçlı modern biyotek).pptx
4 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 4 (GM Gıdalar güvenli mi).pptx
5 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 5 (Risk yönetim sistemlri).docx
6 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 5 (Risk yönetim sistemlri).docx
Konu 6 (Biyogüvenlik ve bioterörizm).pptx
7 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri KONU 7 (Besin Zincirinde GDOların Belirlenmesi).pptx
8 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 8 (Transgenik uygulamalar).pptx
9 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 9 (GDO'lara ait tartışma ve yaklaşımlar).pptx
10 exam
11 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 10 (Biyogüvenlik mevzuatı).pdf
12 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 10 (Biyogüvenlik mevzuatı).pdf
Konu 11 (GDO'ların Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi).pdf
13 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 12 (Patent hakları ve hukuk).docx
14 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri Konu 13 (Yasal yapılanma çalışmaları).pptx
15 GDO ve Biyogüvenlik İlişkileri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177385 GDO ve Biyogüvenliğin Önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek