Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB629 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere yem bitkileri tarımı hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frame, J., 1992. Improved Grassland management. Farming press, Ipswich, UK.309 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin genel karakteristikleri anlatılarak vererek bu bitkilerin yalın ve karışımlar halinde yetiştiriciliği hakkında bilgi verilir. Derste ayrıca yetiştiriciliği yapılan yem bitkilerinden kuru ot ve silaj eldesi de anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
10 Tartışma 10 2 20
15 Gösterme 5 2 10
17 Alan Çalışması 8 3 24
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1-2-Yembitkilleri giriş.ppt
2 Baklagil yem bitkilerinin genel karakteristikleri 1-2-Yembitkilleri giriş.ppt
3 Buğdaygil yem bitkilerinin genel karakteristikleri 3-4-Yembitkileri giriş.ppt
4 Buğdaygil yem bitkilerinin besleme değeri 3-4-Yembitkileri giriş.ppt
5 Baklagil yem bitkilerinin besleme değeri 5-EKİM YÖNTEMLERİ.pptx
6 Baklagil ve Buğdaygil yem bitkileri tarımı üzerinde iklim ve toprak faktörlerinin etkisi 6-Yem Bitkileri Ekim Makinaları.pptx
7 Baklagil ve buğdaygil yem bitkisi karışımları 7-8-Tarla tarımı yöntemleri.ppt
8 Yem bitkisi alanı tesisi 7-8-Tarla tarımı yöntemleri.ppt
9 Arasınav
10 Yem bitkilerinde gübreleme 9-Tohumluk durumumuz.ppt
11 Yem bitkisi tesislerinde yabancı ot kontrolü 10-Yem+Bitkilerinde+Tohumculuk+Tekniği.PPT
storage/app/public/zekiacar/110103
12 Yem bitkilerinde büyüme ve gelişme 12-Antibesinsel Maddeler.pptx
13 Yembitkilerinde kuru ot üretimi 13-Tanenler.pptx
14 Yembitkilerinde silaj yapımı 14-Türkiye'de-Yem Bitkileri-Son.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1320165 Tarımı yapılan yem bitkilerini tanır.
2 1320166 Yem bitkilerinin yalın ve karışımlar halinde yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1320167 Yem bitkisi yetiştiriciliğinde iklim ve toprak faktörlerinin etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1320168 Kaliteli kaba yemlerden kuru ot veya silaj şeklinde fydalanma hakkında bilgi sahibi olur.
5 1320169 Yem bitkilerinin hayvan beslemedeki önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 3 3
2 4 4 4 5 5 4 3
3 5 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 5 3 3
5 5 4 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek