Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB631 Yenı Doğal Yem Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Toplam kaliteli kaba yem açığının yanı sıra, kışın ve yaz ortası dönemde hem kaliteli kaba yem açığı doruk noktasına çıkmakta, hem de yeşil yem zinciri kırılmaktadır. Yüksek yaylalar dışında, haziran-eylül döneminde meralarımızda bulunan bitkiler yüksek sıcaklık ve kuraklıktan dolayı ya tümüyle kurumakta veya dormant hale geçmektedirler. Bu nedenle, yaz döneminde çayır meraların verimi oldukça düşmektedir. Kaba yem açığımızın azaltılması amacıyla verimli ve besleme değeri yüksek, doğal floramızda mevcut bazı türlerin yem bitkisi olarak kullanılması gerekmektedir. Hem buğdaygil ve baklagiller familyalarından hem de diğer familyalardan bitkilerin verim ve bazı kalite özellikleri dikkate alınarak yem bitkisi olarak değerlendirilebilirliklerinin tartışılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mustafa Tan, Süleyman Temel, 2012 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:246

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 10 2 20
16 Alan Gezisi 8 3 24
17 Alan Çalışması 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 5 3 15
21 Rapor Sunma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 7 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Horozibiği Bitkisinin Önemli Türleri ve Yayılışları. TÜRKİYE TOPRAKLARININ TOPOĞRAFİK VE EKOLOJİK SORUNLARI.ppt
Amaranth presentation.pptx
storage/app/public/ilknuray/110105
2 Hayvan Pancarı Bitkisinin Önemi, Kullanılması ve Besleme Değeri Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu.pptx
storage/app/public/ilknuray/110105
3 Tuz Çalısı ve Kara Pazı Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması Atriplex spp. __al__ bitkilerinin hayvan beslemede kullan__m olanaklar__[#336815]-515808.pdf
storage/app/public/ilknuray/110105
4 Süpürge Otu ve Yaz Selvisi Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması Kochia.pptx
storage/app/public/ilknuray/110105
5 Brassica Türlerinin Adaptasyonu ve Besleme Değerleri Brassica.pptx
storage/app/public/ilknuray/110105
Brassica sp..pptx
6 Çayır Düğmesi Bitkisinin Önemi, Besleme Değeri ve Kültürü Çayır düğmesi.pptx
Sangiosorba.pptx
7 Adi Aslandişi ve Hindiba Türlerinin Önemi ve Kullanılması Adi aslandişi.ppt
New Natural Forage11October2018.pptx
8 Ayçiçeği ve Arı Otu Türlerinin Bitkisel Özellikleri ve Yetiştiriciliği Arı Otu.ppt
arastirmax-bazi-yontemler-farkli-calilar-germinabilities-degerlendirilmesi.pdf
9 Sinir Otu Bitkisinin Yetiştiriciliği ve Besleme Değeri Sinir otu.ppt
PresentationTD.pptx
10 Ara sınav
11 Polygonum Türlerinin Önemi ve Kullanılması çoban değneği.pptx
Polygonum species as fodder crops.ppt
12 Tarla Sarmaşığı Bitkisinin Önemi ve Kullanılması tarla sarmaşığı.ppt
Convolvulus.pptx
13 Ebegümeci ve Semizotu Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması semiz otu.pptx
Portulaca.pptx
Salicorniapaper.pdf
14 Çalı ve Ağaçların Ekolojisi Mediterran shrubs.docx
Shrubs.pptx
Çalı Süleyman Temel.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189668 Yem açığının ve yem açığının azaltılması hakkında bilgi vermek.
2 1197965 Doğal bitki örtüsünde bulunan ve yem amaçlı kullanılabilecek bitkiler hakkında bilgi vermek.
3 1178501 Farklı koşullara uyum sağlayan doğal yem kaynakları hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 3 2 3
3 5 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek