Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, bitkisel üretim yüksek lisans öğrencilerine ana ve ikinci üründe kurutmanın önemi, kurutmanın yöntemleri ile yem bitkileri kurutma sitemleri ile ilgili teorik ve uygulama konularında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ana ve ikinci üründe kurutmanın önemi, Kurutmanın yöntemleri, Yem bitkileri kurutma sitemleri, yem kurutma ile ilgili literatürlerin tartışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 8 4 32
20 Rapor Hazırlama 8 5 40
21 Rapor Sunma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkileri, kaba yem ne demektir, hayvan beslemede önemi nedir. yem bitkileri ve kaba yemler.pptx
2 Kuru ot üretimi ve depolamasına etki eden hasat öncesi faktörler YEM BİTKİLERİNDE HASAT , KURU OT ÜRETİMİ VE.pptx
türkiye ve dünya yem sektörü.pptx
3 Kuru ot üretimi ve depolamasına etki eden hasat öncesi faktörler HASAT SIRASINDA KAYIP VE KALİTE DEĞİŞİKLİKLERİ.docx
4 Kuru ot üretimi ve depolamasına etki eden hasat öncesi faktörler Hay Preservatives.pdf
5 Kuru ot üretimi ve depolamasına etki eden hasat sonrası faktörler KABA YEM OLARAK KULLANILAN TAHILLARIN BESLEME DEĞERİNE YAKLAŞIMLAR.pptx
6 Kuru ot üretimi ve depolamasına etki eden hasat sonrasıi faktörler Van Yöresinde Yetiştirici Şartlarında Depolanan Kaba Yemlerde Aflatoksin Oluşumunun Saptanması.docx
7 Ot kurutma yöntemleri ot kurutma.pptx
ot neden saklanır.pdf
8 Otun toplanma ve depolanması yemlerin depolanması.pptx
yem bitkileri ve kaba yemler.pptx
9 Ara sınav
10 Otun fiziki durumu kuru ot kalitesi.pptx
11 Kuru otların değerlendirilmesi Yembitkilerinde Anatomik Yapı ve Kimyasal Kompozisyonun Besleme Değerine Etkileri.docx
12 Lezzetlilik ve etki eden faktörler kuru otlarda lezzetlilik.pptx
13 Otun sindirilme oranı ve etki eden faktörler YEM BİTKİLERİNDE ANATOMİK YAPI VE KİMYASAL KOMPOZİSYONUN.pptx
14 Kuru ot üretiminde tarla ve depo kayıpları YEM BİTKİLERİNDE HASAT , KURU OT ÜRETİMİ VE.pptx
15 Düşük kaliteli kaba yemlerin kimyasal maddelerle muamelesi KURU OT KORUYUCULAR.docx
SİLAJ.docx
yumurta_tavugurasyon_ktriterleri.pdf
azdezyoncadepolema.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421356 Kaba yem ve yem bitkisi kalitesi hakkında bilgi edinir.
2 1421777 Ot kurutma ve kurutma sistemlerini bilir.
3 1426233 Ot kurutma ve depolama ile sindirilebilirlik arasındaki ilişkileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 4 3 2 3
2 4 3 2 3 3 2 2
3 4 3 2 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek