Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB634 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çayır ve meralarda görülen yabancı otları tanıtmak, zararları ve mücadelesi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Üniversitelerin extension servislerindeki notlardan faydalanılabilir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M, Tu – 2001. Weed Control Methods Handbook, The Nature Conservancy, 126 p. 2. Aydın İ, Ayan İ, Uzun F. 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. Batı Karadeniz Bölgesi (Koordinatör: Yunus Serin). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 466 s., Ankara. 3. Aydın İ, Uzun F. 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. OMÜ, Ziraat Fak.,Ders Kitabı No: 9, 313 s., Samsun. 4. Üniversitelerin extension servisleri Power point sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Meraların oluşum ve bozulma safhaları. Yabancı otların merada artış sebepleri. Yabancı otların zararları. Yabancı otlar ile mücadele yöntemleri. Mücadele çalışmalarından seçilmiş örneklerin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 1 1
11 Soru-Yanıt 14 5 70
17 Alan Çalışması 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klimaks mera süksesyonu, meraların bozulması ve yabancı ot istilası 1. Çayır, mera yaylak ve kışlaklarda yabancı otlar (Türler, etkileri ve yönetimi ).pdf
2 Yabancı otlar ile mekanik mücadele yöntemleri 2. Mekanik kontrol.pdf
3 Yabancı otlar ile mekanik mücadele örnekleri 3. Mekanik mücadele uygulaması örneği (Centaurea solstitiali).pdf
4 Meralarda biyolojik yolla yabancı ot mücadelesi 4. Biyolojik kontrol.pdf
5 Meralarda biyolojik yöntemle yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 5. Biyolojik mücadele uygulaması örneği (Centaurea solstitialis).pdf
6 Meralarda yabancı ot mücadelesinde kültürel yöntemler 6. Kültürel kontrol.pdf
7 Mera yabancı otlarıyla kültürel mücadelede örnek çalışmalar 7. Kültürel kontrol örneği (Çoklu hayvan türü ile otlatma).pdf
8 Mera yabancı otları ile mücadelede herbisit kullanımı 8. Mera yabancı otları ile mücadelede herbisit kullanımı.pdf
9 Arasınav 9. Ara sınav.pdf
10 Herbisit uygulaması ile Centaurea solstitialis mücadelesi 10. Herbisit uygulaması örneği (Centaurea solstitialis).pdf
11 Yakma ile yabancı ot kontrolü 11. Yakma ile yabancı ot kontrolü.pdf
12 Yakma ile ilgili örnek çalışma 12. Yakma uygulaması örneği (Centaureae solstitialis).pdf
13 Yabancı ot mücadelesinde entegre yaklaşımlar 13. Yabancı ot mücadelesinde entegre yaklaşımlar.pdf
14 Yabancı otlarla entegre mücadeleye örnekler 14. Entegre mücadele örneği.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178545 Çayır ve meralarda yabancı ot problem hakkında bilgi sahibi olur
2 1179925 Çayır ve meralardaki yabancı otları tanır
3 1186761 Çayır ve meralardaki yabancı otlarla mücadele etmeyi öğrenir
4 1199343 Yabancı otların zararları hakkında bilgi sahibi olur
5 1183851 Yabancı otlarla mücadele yöntemlerini kıyaslayabilir ve isabetli tercihte bulunabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek