Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB636 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Islaha ihtiyaç duyulan meraların tespiti, uygulanacak ıslah metotlarının seçimi ve ıslah ile amenajmanın birlikte ele alınması gerektiğinin kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

TC. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çayır ve mera amenajman ve ıslahı projeleri ve Üniversitelerin Extension servislerinden faydalanılabilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altın,M.,Gökkuş, A.,Koç, A.,2005. Çayır Mera Islahı. T.C. Köyişleri Bakanlığı, Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara. Anonymous, 1998 b. Mera Kanunu. Resmi Gazete. Yayım Tarihi:28.02.1998, Sayı:23272, 11 s., Ankara. Aydın, İ., Uzun, F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. OMÜ, Ziraat Fak., Ders Kitabı No:9, 313 s., Samsun. Büyükburç, U., 1999. Mera ve Çayırların Önemi ve Özellikleri. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı -1-, 137-145, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çayır ve Mera ıslahına karar verirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çayır ve mera ıslahının yararları, ıslah metotlarının seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 5 25
17 Alan Çalışması 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 7 35
21 Rapor Sunma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır ve meraların tarihçesi
2 Çayır ve meraların önemi
3 Dünyada ve yurdumuzda çayır ve meraların durumu
4 Çayır ve mera yönetiminin tanımı
5 Çayır ve mera yönetiminin bitki fizyolojisi ile ilişkileri
6 Otlatma ve biçmenin hayat formu ile ilişkisi
7 Çayır ve mera yönetiminin bitki ekolojisi ile ilişkisi
8 Doğal vejetasyonun bozulması, bozulmasının nedenleri ve safhaları
9 Ara Sınav
10 Otlatma mevsiminin tanımlanması, otlatma zamanı ve aşırı otlatmanın belirtileri
11 Yurdumuzda otlatma kapasitesi sorunu ve çözüm yolları
12 Üniform otlatmanın tanımlanması ve uygulanması
13 Otlatma sistemlerinin tanımı ve önemi 1
14 Otlatma sistemlerinin tanımı ve önemi 2
15 Çayır yönetiminin tanımlanması
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187583 Vejetasyon suksesyonu teorisini ve mevcut vejetasyonu nasıl şekillendirdiğini bilir.
2 1289166 Meranın vejetasyon karakterlerini nasıl belirleyeceğini bilir
3 1191782 Mera sağlığı ve mera durumunu değerlendirmeyi öğrenir.
4 1192193 Mera ıslahı projelerinde faydalanılan çeşitli mekanik ve kimyasal metotları öğrenir.
5 1289165 Mera ıslahı işi yetkinlik ve beceri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 4
2 3 4 3 4 4 3 3
3 5 5 4 4 4 4 3
4 4 3 5 5 2 4 4
5 3 3 2 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek