Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB637 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çayır ve mera vejetasyonlarını inceleme ve ölçüm metodlarını kullanarak vejetasyon durumunu belirleme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Mera gözlemleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın İ, uzun F. 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz Mayıs Ünv., Ziraat Fak., Ders Kitabı No:9, Samsun Avcıoğlu R. 1983. Çayır-Mer'a Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi. Ege Ünv., Ziraat Fak. Yay. No:466, Bornova. Gökkuş A. 2015. Çayır - Mer'a Uygulama Kılavuzu. Atatürk Ünv., Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. John S. Rodwell, 2006. Vegetation Classification: Users’ handbook. Joint Nature Conservation Committee, Monkstone House City Road, Peterborough, PE1 1JY, UK, www.jncc.gov.uk, ISBN – 13 978 1 86107 574 1

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çayır ve mera vejatasyonlarının tanınması, incelenmesi, farklı vejetasyon ölçüm metodları ile ölçüm yapılması ve vejetasyon ölçüm metodlarının mukayese edilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 10 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 8 10 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 9 81

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
2 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
3 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
4 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
5 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
6 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
7 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 7, 8. Cover for Total Vegetation Cover.pptx
8 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 7, 8. Cover for Total Vegetation Cover.pptx
9 Ara sınav
10 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 10. Uzun Süreli Serbest Otlatmanın Doğal Meralar Üzerine Etkileri.pdf
11 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 11. Doğal Meralardaki Vejetasyon Örtüsü ve Yapısı Üzerine Otlatma ve Topoğrafyanın Etkisi.pdf
12 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 12.Bartın ili meralarının bazı özellikleri.pdf
13 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması 13. Some vegetation characteristics of rangelands subjected to different grazing pressures with single- or multi-species of animals for a long time (A case of Zonguldak province, Turkey).pdf
14 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması 14. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Mera Islah Çalışmalarının Etkinliğinin Belirlenmesi Projesi (BÜGEM).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193185 Çayır mera vejetasyonlarının yapısı hakkında bilgi sahibi olur
2 1202636 Vejetasyonun tanımlanmasında kullanılan etüt ve ölçüm metodlarını bilir
3 1206842 Vejetasyonların süksesyon aşaması hakkında bilgi edinir
4 1298348 Mera durumu ve Mera sağlık sınıflamasını yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek